Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Ochrana historického fondu Ústřední knihovny Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Centralizované rozvojové projekty

Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy)

CzechElib

CzechELib - Národní centrum pro pořizování, správu a využívání elektronických informačních zdrojů

Zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům z programu OpVaVpI

Informační infrastruktura výzkumu pro techniku - INFO4TECH (CZ.1.05/3.2.00/12.0226)

Chemické elektronické informační zdroje pro VaV – ChemEIZ (CZ.1.05/3.2.00/12.0231)

SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230)

STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj (CZ.1.05/3.2.00/12.0232)

Zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům z programů MŠMT

Informace - základ výzkumu (LR) 2013-2017

Programy INFOZ 2009-2011, 1N 2004-2009, LI 2000-2003

OpenAIRE

OpenAIRE, OpenAIREPlus, OpenAIRE2020

Zapojení knihovny v projektech univerzity

Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů

Strategický rozvoj vědy a výzkumu na VŠB-TUO

Strategický rozvoj vědy a výzkumu na VŠB-TUO II

Technika pro budoucnost

Ph.D. akademie

Institucionální rozvojové projekty

Využití čteček elektronických knih v rámci služeb ÚK VŠB-TUO