Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

fulltext CEL

Přístup

  • ze sítě univerzity
  • vzdálený přístup mimo VŠB-TUO:
    • pomocí Shibboleth: Proquest vás sám na úvodní stránce vyzve k zadání instituce. Napište/dohledejte: „Vysoka skola banska - Technicka univerzita Ostrava“ a budete přesměrováni na jednotné přihlášení univerzity.
    • pomocí VPN
    • viz též vzdálený přístup k EIZ

Zaměření

multioborová databáze

Typ zdroje

bibliografická databáze s plnými texty

Popis

ProQuest Central sdružuje mnoho databází a vytváří tak komplexní a rozmanitou multidisciplinární výzkumnou databázi. Obsahově pokrývá techniku, podnikání, zdravotnictví, společenské vědy, umění, vzdělávání a náboženství. Sbírka obsahuje tisíce fulltextových odborných časopisů, obchodních a profesních titulů, novin, časopisů, disertačních prací, pracovních dokumentů, případových studií a zpráv o trhu na uživatelsky přívětivé platformě.

Obsah

Přehled databází sdružených v ProQuestu

Mezi databázemi je možno nalézt i Materials Science Database, jejíž součástí je METADEX. METADEX je databáze pokrývající všechny aspekty metalurgie od získávání a zpracování rud až po navrhování a výrobu dílů z „hi-tech“ slitin.

Pokrytí

1970 - současnost

Typy dokumentů

články, knihy

Dostupnost

Dostupnost plných textů je závislá na smluvních ujednáních producenta s vydavateli.

Plné texty jsou doplňovány s určitým zpožděním od data jejich vydaní.

Dostupnost na VŠB-TUO

2013-2019 ve variantě Proquest - STM Package

od roku 2020- (ProQuest Central)

Financování

Od roku 2023 je informační zdroj financován s podporou projektu NCIP VaVaI a spoluúčastí VŠB-TUO.

V období 2020-2022 byl informační zdroj financován s podporou projektu CzechELib a spoluúčastí VŠB-TUO.

V letech 2013–2017 byl přístup do tohoto informačního zdroje financován z projektu STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0232. V obodobí 2018-2019 pokračovalo předplatné pro VŠB-TUO v rámci povinné udržitelnosti projektu.

Licenční podmínky

Kontaktní údaje

Bc. Lenka Votýpková

Potřebujete vědět více? Zeptejte se knihovníka.