Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Registrace

Mohu využívat služeb knihovny VŠB-TUO, i když nejsem student/zaměstnanec univerzity?

Ano, služby knihovny může využívat každý.

Stačí navštívit kteroukoli pobočku knihovny, předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a uhradit registrační poplatek ve výši 170 Kč (100 Kč roční registrace a 70 Kč za čipovou kartu). Uživatelé mladší 15 let se mohou registrovat pouze se souhlasem rodičů.

Registrace je platná 1 kalendářní rok od data registrace a lze ji obnovit. Čtenářský průkaz je nepřenosný.

Studuji jinou VŠ a ve vašem katalogu jsem si našel knihy, které potřebuji. Jak si je mohu vypůjčit?

Vypršela mi platnost průkazu. Je možné prodloužit platnost i na dálku?

Jsem absolvent a registroval jsem se do Absolventské sítě Alumni. Jak mám postupovat při půjčování knih?

Výpůjční služby

Mohu si půjčovat knihy „na dálku“?

Ne. Půjčování publikací probíhá pouze osobně po předložení čtenářského průkazu, nezasíláme je poštou ani jiným způsobem. Oproti tomu vrácení dokumentů může proběhnout vložením do Biblioboxu nebo zasláním poštou na adresu knihovny.

Chci si půjčit knihu jen jednorázově bez registrace, je to možné?

Je možné půjčit si knihu dlouhodobě?

Chci zaplatit dluh. Jak mám postupovat?

Meziknihovní výpůjční služba

Je možné si vypůjčit přes naši knihovnu knihu z jiné knihovny, např. z jiné univerzitní knihovny z České či Slovenské republiky? Jsem doktorandkou na FAST a potřebovala bych sehnat nějaké knížky.

Ano. V případě, že žádaný dokument nenaleznete v katalogu ani v elektronických informačních zdrojích naší knihovny, můžete poslat návrh na nákup dokumentů nebo požádat o meziknihovní výpůjční službu (MVS). 

MVS je poskytována bezplatně pro zaměstnance a studenty VŠB-TUO.

Informace o umístění (lokaci) dokumentů

Potřebuji si vypůjčit jazykovou učebnici. Jak zjistím, zda je v knihovně k dispozici?

V katalogu knihovny si vyhledejte požadovaný dokumentu podle názvu, autora, klíčových slov apod. V bibliografickém záznamu vybraného dokumentu si ověříte, kde se dokument nachází, kolik výtisků je k dispozici a na které pobočce si můžete dokument vypůjčit. Dokument si můžete rezervovat v případě, že jej má půjčený jiný uživatel.


Jak zjistit umístění a dostupnost dokumentu v knihovně:


katalog-lokace

Krok 1 Pobočka, kde je konkrétní titul dostupný
Krok 2 Lokace, neboli umístění dokumentu na pobočce
Krok 3 Znak pro stavění - oborový regál, kde dokument najdete
Krok 4 Signatura dokumentu

Jak se vyznat v lokacích knih na jednotlivých pobočkách?

Jak se dostanu ke knihám s lokací ÚK/Sklad knih?

Prodloužení výpůjční lhůty

Mám půjčené knihy a dosáhl jsem maximálního počtu prodloužení, ale knihy bych potřeboval na další období.

Vypůjčené knihy je potřeba přinést do knihovny. V případě, že nejsou rezervovány pro jiného uživatele, vám je můžeme opět vypůjčit.

Bibliobox

Všiml jsem si před knihovnou v Porubě biblioboxu. Můžete mi říct, k čemu slouží?

Bibliobox slouží k vracení dokumentů zejména mimo otvírací dobu knihovny. Jeden je umístěný před budovou knihovny v Porubě a druhý v centru Ostravy (v podloubí) před Ekonomickou fakultou. Na Fakultě bezpečnostního inženýrství funguje na stejném principu návratová skříňka umístěná vedle výtahu na chodbě LA.

Dokumenty takto vrácené vám budou odepsány z čtenářského konta následující pracovní den.

Pokud se na vrácený dokument vztahuje poplatek z prodlení, dlužná částka zůstává k úhradě, ale již se nenavyšuje.

Další informace

Elektronické informační zdroje

Nemohu v elektronické databázi (např. Wiley) najít článek, respektive jsem ho našel, ale nemohu získat přístup k plnému textu. Musím se někde zaregistrovat?

Zpravidla není nutná žádná další registrace pro přístup k plným textům v databázích předplácených VŠB-TUO. Plné texty jsou dostupné pro uživatele VŠB-TUO na základě nahlášeného rozsahu IP adres. Stává se však, že (např. u  vydavatele Wiley, Springer) nemusí být plný text vyhledaného článku přístupný uživatelům VŠB-TUO. V takovém případě požádejte o meziknihovní výpůjční službu.

Vydavatelé na svých platformách nabízejí uživatelům registraci , která slouží k personalizaci uživatelského prostředí, k zasílání alertů s novinkami, k práci s uloženými záznamy, ke sdílení obsahu aj užitečným službám.

Dostupnost plného textu pro předplatitele bývá vyznačena ikonami, např. ikonou otevřeného zámečku. Dostupnost plného textu vydavatelé určují zpravidla na základě rozsahu IP adres předplatitele, tudíž je nezbytné přistupovat do databází ze sítě univerzity, ať už přímo, nebo vzdáleně pomocí VPN nebo protokolu Shibboleth (více viz Přístup k EIZ).

Jak se dostanu do EBSCO Discovery Service? Hlásí mi to, že mé osobní číslo a heslo nejsou platné.

Repozitář DSpace / Vysokoškolské kvalifikační práce

Jak získám přístup k závěrečným pracím (bakalářským, diplomovým atd.)?

Plné texty závěrečné práce jsou přístupné všem uživatelům bez omezení. K vyhledání závěrečných prací slouží digitální repozitář DSpace (https://dspace.vsb.cz/), v němž jsou uloženy plné texty obhájených prací od roku 2010 (částečně rok 2008). Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny poznámkou closedAccess nebo embargoedAccess.

Chci se podívat na diplomovou práci, která byla obhájená před rokem 2010 a v DSpace není dostupný plný text.

Našel jsem si v DSpace dokument, ale nemohu se k němu dostat, ač by měl být přístupný online. Proč?

Ostatní služby

Na panelu obrazovky v knihovně jsem si všiml zajímavé nabídky ohledně rezervace počítačové učebny. Jak mohu místnost zarezervovat?

Učebnu si můžete zarezervovat osobně v knihovně, telefonicky nebo zasláním požadavku na . Stačí uvést jméno a příjmení, datum a čas, který zde strávíte. Malá počítačová učebna (s 12 počítači) a Velká počítačová učebna (s 18 počítači) jsou vybaveny, dataprojektorem s promítacím plátnem, a wi-fi.

 Nenašli jste odpověď? Zeptejte se knihovníka!