Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ústřední knihovna VŠB-TUO:

  • buduje specializovaný fond odborné literatury k zajištění informačních potřeb vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti univerzity,
  • zajišťuje centrální akvizici, zpracování, zpřístupnění, údržbu a ochranu knihovního fondu, 
  • zpřístupňuje především klasické tištěné dokumenty a elektronické informační zdroje.

Za budování a správu knihovního fondu odpovídá Oddělení knihovních fondů.