Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

České technické normy - elektronický přístup

Normy ČSN jsou uživatelům knihovny zpřístupněny ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online:

  • v prostorách knihovny
  • vzdáleně – přes Shibboleth, pomocí univerzitního účtu a LDAP hesla
ČSN online

Přístup k normám v prostorách knihovny

Vzdálený přístup k normám

Od května 2021 je pro VŠB-TUO zprovozněn vzdálený přístup do databáze ČSN online.

Přístup je umožněn na základě smlouvy VŠB-TUO s Českou agenturou pro standardizaci díky podpoře technického vzdělávání Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR..

Databáze obsahuje plné texty všech platných českých technických norem a technických normalizačních informací. Soubory v pdf jsou zabezpečeny pouze pro prohlížení. Tisk není možný.

Aby bylo možné normy číst, je nutné si do svého zařízení nainstalovat Adobe Acrobat Reader  verze 8 a vyšší + plug-in FileOpen a zároveň si pozorně přečíst technické a licenční podmínky využití této služby.

Podrobné technické a licenční podmínky využití ČSN naleznete zde.

Informace o databázi ČSN Online

Databáze zpřístupňuje:

  • všechny platné normy vydané Českou agenturu pro standardizaci (dříve Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví)
  • normy neplatné, které pozbyly platnosti po roce 1997

 Více o službě ČSN online.

Z licenčních důvodů bohužel není možné normy tisknout ani jinak rozmnožovat, tzn. nelze je bezúplatně kopírovat, ani zasílat elektronické kopie e-mailem (nebo jinou elektronickou cestou). Omezení vychází z nařízení agentury pro standardizaci ČAS o Rozmnožování a rozšiřování norem.

České technické normy - tištěné

V odůvodněných případech výhradně na základě požadavků uživatelů z řad zaměstnanců univerzity lze tištěné verze ČSN zakoupit pro potřeby pracoviště (neeviduje se do fondu ÚK), viz. Seznamy norem ČSN, Podrobné vyhledávání v normách.

  • Více o tištěných normách

Zahraniční normy - elektronický přístup

  • Přístup k plným textům zahraničních norem je pro univerzitu v současnosti zajištěn pouze od vydavatelů IEEE, IEEE/ASTM a SMPTE přes rozhraní databáze IEEE Xplore Digital Library.

Zahraniční normy - tištěné

Kontaktní údaje