Kdo může požádat o zakoupení knih

Interní uživatelé ÚK VŠB-TUO

 • akademičtí a odborní pracovníci univerzity
 • studenti univerzity
 • ostatní zaměstnanci univerzity

Jak postupovat při nákupu knih

 • Pro žádost o zakoupení knih využijte e-žádanky:
 • knihy zakoupené pracovištěm univerzity (např. na fakturu, paragon) je nutné vždy předložit k evidenci do Ústřední knihovny (pracoviště akvizice) v souladu se směrnicí O účetních dokladech (TUO_SME_06_004)
 • z prostředků knihovny nelze hradit knihy zakoupené pracovištěm (pracovníkem) univerzity (např. na fakturu, paragon)
  • po předcházející domluvě s knihovnou jsou možné výjimky, a to pouze tehdy, nejsou-li zakoupené knihy dostupné v běžné knižní distribuci (např. sborníky z konferencí, firemní literatura apod.)
 • orientační doba dodání zahraničních knih 4-8 týdnů od závazné objednávky

Umístění dokumentů

 • Zakoupené publikace jsou vždy evidovány do knihovního fondu ÚK, a to bez ohledu na zdroj financování
 • knihy zakoupené z prostředků ÚK budou zařazeny do knihovny a studovny v Ostravě-Porubě nebo na pobočkách
 • knihy zakoupené z prostředků pracoviště budou zařazeny do fondu katedrové knihovny, pokud má pracoviště zřízenou katedrovou knihovnu
  • jako časově neomezená výpůjčka v katedrové knihovně
  • případně jako osobní neomezená výpůjčka (ONV) žadatele, pokud vedoucí pracoviště souhlasil s tímto režimem, viz oddíl V. Směrnice Zřizování a vedení katedrových knihoven
 • pokud pracoviště nemá zřízenou katedrovou knihovnu, publikace bude žadateli zapůjčena v režimu absenční výpůjčky (s možností nastavit délku výpůjční lhůty při prvním vypůjčení na půl roku)

Další důležité informace

Kontaktní údaje

Andrea Motáková, telefon 597 324 594, místnost UK 135
nákup českých knih

Jana Černínová, telefon 597 324 544, místnost UK 135
nákup zahraničních knih