Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2. - 9. listopadu 2021

Pod záštitou prorektorky pro VaV, prof. Mgr. Jany Kukutschové, Ph.D.

OAW2021

2. 11. 2021 seminář Science is great. Open it.

Seminář se zaměřuje na strategii open science VŠB-TUO pro roky 2021-2027 včetně:

  • představení operačního cíle B3.5 Budování infrastruktury pro otevřenou vědu Strategického záměru VŠB-TUO 2021-2027;
  • příspěvku o službách IT4Innovations Národního superpočítačového centra v oblasti open science;
  • panelové diskuze k publikační strategii VŠB-TUO v režimu open access;
  • prezentace výsledků dotazníkového šetření Postoj vědců ke správě výzkumných dat na VŠB-TUO.

Podrobnosti k programu, organizaci a registraci na seminář viz samostatný příspěvek na Blogu ÚK VŠB-TUO.

9. 11. 2021 seminář Hodnocení výsledků VaV VŠB-TUO

Seminář se zaměří zejména na interní metodiku hodnocení výsledků VaV VŠB-TUO a metodiku dělení rozpočtu podle výsledků VaV, které budou představeny v kontextu národní metodiky hodnocení VaV (Metodiky 17+).

Seminář obsáhne:

  • prezentace k národní a institucionální metodice hodnocení výsledků VaV;
  • kulatý stůl k interní metodice dělení rozpočtu za výsledky VaV;
  • prezentaci ke službám Ústřední knihovny VŠB-TUO pro akademické psaní.

Podrobnosti k programu, organizaci a registraci na seminář viz samostatný příspěvek na Blogu ÚK VŠB-TUO.

Obě akce jsou určeny pro akademické, vědecké pracovníky a studenty doktorského stupně studia.

Výsledky dotazníku Postoj vědců ke správě výzkumných dat na VŠB-TUO

Podrobnosti viz samostatný příspěvek na blogu ÚK VŠB-TUO.