Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Jedná se o tištěné časopisy, které ÚK získává darem nebo výměnou.
  • Některé z nich dříve patřily mezi předplácená periodika.
  • Ve studovnách jsou zpřístupňovány nejnovější dva ročníky.
  • Většina má dostupnou i online verzi zdarma.

A - B - C - D - E - CH - I - J - K - L - M - N - P - S - V - Z

A

fulltextA/Magazín CZ ISSN 2788-2918 PorubaFASTFBI
fulltextActa academica Karviniensia CZ ISSN 1212-415x Poruba
fulltextActa electrotechnica et informatica SK ISSN 1335-8243 Poruba
fulltextActa metallurgica Slovaca SK ISSN 1335-1532 Poruba
fulltextActaMusei Moraviae : Scientiae Geologicae CZ ISSN 1211-8796 Poruba
fulltextActa VŠFS CZ ISSN 1802-792x Poruba
fulltextAdvances in electrical and electronic engineering CZ ISSN 1336-1376 Poruba
fulltextAkademik CZ ISSN 1213-8916 Poruba
fulltextAnnales Societatis geologorum Poloniae PL ISSN 0208-9068 Poruba
fulltextATP Journal SK ISSN 1335-2237 Poruba
fulltextAutoma CZ ISSN 1210-9592 Poruba

B

fulltextBezpečnost s profesionály CZ ISSN 2336-4793 PorubaFBI
fulltextBezpečnostní teorie a praxe CZ ISSN 1801-8211 FBI
fulltextBulletin České komory architektů CZ ISSN 1804-2066 FAST
fulltextBulletin České společnosti pro mechaniku CZ ISSN 1211-2046 Poruba
fulltextBulletin Komory daňových poradců České republiky CZ ISSN 1211-9946 Poruba

C

fulltextCommunications SK ISSN 1335-4205 Poruba
fulltextCzechIndustry CZ ISSN 2464-5664 Poruba

D

Daně a finance CZ ISSN 1801-6006 Poruba
Denki-seiko JP ISSN 0011-8389 Poruba
Duševní vlastnictví CZ ISSN 2788-2551 Poruba

E


CH


I


J


K


L


MP


S


V


Z

Starší ročníky časopisů

  • Ukončené ročníky uchovávaných časopisů (starší než aktuální a předchozí rok) jsou uloženy ve skladišti ÚK.
  • Zájemcům jsou zpřístupňovány na vyžádání ve studovně ÚK VŠB-TUO v Ostravě-Porubě.
  • Informace o časopiseckém fondu, včetně informací o jednotlivých číslech, lze vyhledat v katalogu ÚK VŠB-TUO.

 Vysvětlivky k seznamu naleznete zde.