Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ústřední knihovna VŠB-TUO zajišťuje předplatné periodik tematicky odpovídajících profilu univerzity.

  • do studoven ÚK
  • pro pracoviště univerzity

Předplatná pro pracoviště univerzity

  • zajišťuje knihovna, i když jsou financována z prostředků žádajícího pracoviště
  • knihovna garantuje vyřízení objednávky i dodávky jednotlivých čísel (včetně případných urgencí u dodavatelů) na příslušná pracoviště

Objednávka periodik

Knihovna písemně vyzývá pracoviště univerzity na začátku akademického roku, aby potvrdila nebo pozměnila dosavadní odběr časopisů pro následující kalendářní rok.

Údaje pro žádost na objednání časopisu

  • úplný název časopisu
  • název a adresu vydavatele, případně dodavatele
  • zdroj financování, tj. ÚK VŠB-TUO nebo žádající pracoviště

Objednávky odběru českých a slovenských periodik

Návrhy na rozšíření objednávky periodik lze předávat v průběhu měsíce září.

V průběhu roku je možné také podat návrh na objednávku, nemusí však být dodán úplný ročník žádaného titulu.

Objednávky zahraničních periodik

Návrhy na rozšíření objednávky periodik lze předávat v průběhu měsíce září.

V průběhu roku je možné také podat návrh na objednávku, nemusí však být dodán úplný ročník žádaného titulu.

Zahraniční časopisy jsou nakupovány pouze v jednom exempláři.

Časopisy financované z provozních prostředků knihovny jsou zpřístupňovány v některé ze studoven ÚK VŠB-TUO.

Doplňující informace

Rozsah odebíraných titulů je limitován výší finančních prostředků, které má ÚK VŠB-TUO k dispozici na nákup knihovního fondu.

Zajištění předplatného nového titulu je posuzováno individuálně s ohledem na současnou dostupnost informací o obsahu časopisů:

  • v bibliografických bázích dat
  • na portálech vydavatelů či v jiných volně přístupných zdrojích

Kontaktní údaje