Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Uživatelé ÚK VŠB-TUO mají možnost pro vlastní potřebu zhotovit kopie částí dokumentů, které má knihovna ve svém fondu a které jsou vyloučeny z absenčního půjčování (periodika, fondy studoven, vědecko-kvalifikační práce apod.).

kopirka.jpg

 Poskytování reprografických služeb se řídí podmínkami autorského zákona.

Samoobslužné kopírky

Samoobslužná kopírka se systémem SafeQ je uživatelům k dispozici na těchto pracovištích ÚK VŠB-TUO:

Nelze zhotovovat kopie českých technických norem (ČSN), viz Zákon č. 22/1997 Sb., § 5, odst. 8a Zákon č. 226/2003 Sb., část první, čl. I, odst. 5.

Skenování prezenčních fondů ÚK (Služba je poskytována v době omezeného provozu)

Podmínky poskytování služby

  • Určeno interním zaměstnancům a interním studentům závěrečných ročníků všech forem studia. 
  • Interním studentům jiných ročníků lze poskytnout, pokud to kapacity dovolí.
  • Požadavky na skenování se zadávají prostřednictvím mailové adresy .
  • Elektronické kopie jsou poskytovány: 
    • z časopisů ve fondu studoven,
    • ze svázaných ročníků časopisů ve skladišti časopisů, 
    •  z vysokoškolských kvalifikačních prací, které nejsou dostupné v plném textu v repozitáři DSpace VŠB-TUO.

Autorský zákon

Poskytnutí souboru uživateli

Kontaktní údaje

Bc. Pavel Prokop

Studovna Poruba

Mgr. Helena Rohlová

Studovna Poruba

Mgr. Petr Solka

Informace k zaslání skenovaného dokumentu