Co je to Open Access Week?

OpenAccessWeek_logo

Open Access Week je celosvětová akce, jejímž cílem je podpora a propagace otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu.

OA Week navazuje na Open Access Day, který poprvé v mezinárodním měřítku proběhl 14. října 2008.

V roce 2009 byla původně jednodenní propagační akce rozšířena na týdenní.

Heslo Open Access Week

 • 2021: It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity
 • 2020: Open with Purpose: Taking Action to Build Structural Equity and Inclusion
 • 2019: Open for Whom? Equity in Open Knowledge
 • 2018: Designing Equitable Foundations for Open Knowledge
 • 2017: Open In Order To
 • 2016: Open in Action
 • 2015: Open for Collaboration
 • 2014: Generation Open
 • 2013: Redefining impact
 • 2012: Set the default to open access

Open Access Week na VŠB-TUO

2. až 9. listopadu 2021

Pod záštitou prorektorky pro VaV, prof. Mgr. Jany Kukutschové, Ph.D.

obrazovka_obecne

2. 11. 2021 seminář Science is great. Open it.

Seminář se zaměřuje na strategii open science VŠB-TUO pro roky 2021-2027 včetně:

 • představení operačního cíle B3.5 Budování infrastruktury pro otevřenou vědu Strategického záměru VŠB-TUO 2021-2027;
 • příspěvku o službách IT4Innovations Národního superpočítačového centra v oblasti open science;
 • panelové diskuze k publikační strategii VŠB-TUO v režimu open access;
 • prezentace výsledků dotazníkového šetření Postoj vědců ke správě výzkumných dat na VŠB-TUO.

Podrobnosti k programu, organizaci a registraci na seminář viz samostatný příspěvek na Blogu ÚK VŠB-TUO.

9. 11. 2021 seminář Hodnocení výsledků VaV VŠB-TUO

Seminář se zaměří zejména na interní metodiku hodnocení výsledků VaV VŠB-TUO a metodiku dělení rozpočtu podle výsledků VaV, které budou představeny v kontextu národní metodiky hodnocení VaV (Metodiky 17+).

Seminář obsáhne:

 • prezentace k národní a institucionální metodice hodnocení výsledků VaV;
 • kulatý stůl k interní metodice dělení rozpočtu za výsledky VaV;
 • prezentaci ke službám Ústřední knihovny VŠB-TUO pro akademické psaní.

Podrobnosti k programu, organizaci a registraci na seminář viz samostatný příspěvek na Blogu ÚK VŠB-TUO.

Určeno pro

Obě akce jsou určeny pro akademické, vědecké pracovníky a studenty doktorského stupně studia.

Výsledky dotazníku Postoj vědců ke správě výzkumných dat na VŠB-TUO

Podrobnosti budou doplněny.

 • 2020

  OAW2020_obecny

  14. až 20. prosince 2020

  16. 12. 2020 Online vernisáž posterů Otevřená věda: Science is great. Open it.

  Výsledky dotazníku Postoj autorů k open access publikování - dílčí výsledky za VŠB-TUO

  Jak si založit ORCID?

  Jak přejít na open educational resources?

 • 2019

  Open Access: Znalosti pro všechny

  7. 10. 2019 Založte si ORCID ID

  • E-mailová kampaň směřovaná na autory VŠB-TUO, kteří nemají ještě svůj jednoznačný autorský identifikátor, nebo jej již mají, ale nepropojili si ho s univerzitním systémem identit
  • Jaké výhody přináší založení ORCID ID?

  8. 10. 2019 Seminář Vědecké publikování a open science

  • ve spolupráci s Centrem podpory inovací připraveny tři přednášky: 
   • Úvodní slovo k tématu – Mgr. Pavla Rygelová, ÚK VŠB-TUO
   • Principy vědeckého publikování – Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D., ÚK VŠB-TUO
   • Otevřený přístup k výzkumným datům v programu H2020 – Bc. Vendula Němcová a Mgr. Nela Stebnická, ÚK VŠB-TUO
  • více viz článek na blogu E-zdroje

  10. 10. 2019 Interní školení pro knihovníky na téma open science

  • Základní informace o open science - Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D., ÚK VŠB-TUO
  • Nástroje pro open science – Mgr. Pavla Rygelová, ÚK VŠB-TUO
  • Otevřený přístup k výzkumným datům v programu H2020 – Bc. Vendula Němcová a Mgr. Nela Stebnická, ÚK VŠB-TUO
  • ORCID a další autorské identifikátory – Mgr. Lenka Klempová, ÚK VŠB-TUO

  15. 10. 2019 Paywall: The Business of Scholarship

  Paywall: The Business of Scholarship (Full Movie) CC BY 4.0 from Paywall The Movie on Vimeo.


  15. 10. 2019 Úniková hra Open Access: znalosti pro všechny

  • Veškerý výzkum na VŠB-TUO byl ukraden a uzamčen! Dokáže ho váš tým osvobodit? Sledujte vodítka a otevřete všechny zámky. Ale pozor, ubíhá vám čas! Povede se vám otevřít znalosti pro všechny? Tematicky laděná úniková hra vás zasvětí do tajů open access.
  • více viz článek na blogu E-zdroje


  17. 10. 2019 seminář Open Access: Znalosti pro všechny

  • Základní informace o open science - Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D., ÚK VŠB-TUO
  • Nástroje pro open science – Mgr. Pavla Rygelová, ÚK VŠB-TUO
  • Otevřený přístup k výzkumným datům v programu H2020 – Bc. Vendula Němcová a Mgr. Nela Stebnická, ÚK VŠB-TUO
  • ORCID a další autorské identifikátory – Mgr. Lenka Klempová, ÚK VŠB-TUO
  • více viz článek na blogu E-zdroje

  21. 10. – 25. 10. 2019 Univerzita Karlova - OAWebináře: poznejte open access online

  Ústřední knihovna Univerzity Karlovy připravila sérii online přednášek, z nichž doporučujeme:

  • Výzkumná data a jak s nimi pracovat
   • Anotace: Co jsou to výzkumná data? Týká se to i mé vědecké práce? Proč je dobré si vést plán managementu dat? Kam vlastně s výzkumnými daty? Na tyto i další otázky se budeme snažit odpovědět v přednášce určené všem akademickým pracovníkům, doktorandům, knihovníkům i široké odborné veřejnosti. Dotkneme se též možností sdílení výzkumných dat a repozitářů. V přednášce si ukážeme praktické příklady i současné trendy v této oblasti.
   • Datum a čas: 23. 10. 2019, 10:00-11:30
   • Přednášející: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D., Univerzita Karlova
  • Open access a open research data povinnost v projektech z Horizontu 2020 a výhled do Horizon Europe

   • Anotace: Webinář představí pravidla rámcového programu Horizont 2020 v oblasti šíření projektových výsledků se zaměřením na otevřený přístup k publikacím a výzkumným datům. Nabídne také vhled do budoucí úpravy problematiky v navazujícím programu Horizon Europe.
   • Datum a čas: 24. 10. 2019, 14:30-16:00 
   • Přednášející: Mgr. Jiří Kotouček, Technologické centrum AV ČR
  • Kontrola dodržování principů transparentnosti a dobré praxe ve vědeckých časopisech

   • Anotace: V úvodu webináře budou shrnuty současné poznatky o tzv. predátorských časopisech a znaky, jakými se vyznačují. Následně budou vysvětleny problematičnost ověřování některých kritérií a postupný vývoj metody kontroly časopisů v Knihovně univerzitního kampusu založený na diskusi s českými a zahraničními knihovníky a analýze dat o dříve zkontrolovaných časopisech. V závěru webináře bude na konkrétním příkladu demonstrován současný způsob kontroly časopisů v Knihovně univerzitního kampusu – pochybujete-li o kvalitě některého časopisu, nachystejte si název a ISSN a my jej během webináře s Vámi prověříme.
   • Datum a čas: 25. 10. 2019, 10:00-11:30
   • Přednášející: Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. a Mgr. Lukáš Plch, Masarykova univerzita
  • Webináře budou otevřeny jak studentům a zaměstnancům UK, tak i ostatním zájemcům z širší akademické veřejnosti. K účasti není potřeba se předem registrovat, pouze se stačí připojit v čas konání do Adobe Connect.
  • všechny informace viz celý program

  21. 10. – 25. 10. 2019 OpenAIRE series of webinarsLogo_Vertical

  • Monday October 21st at 11 AM CEST: OpenAPC - cost transparency of Open Access publishing by Christoph Broschinski and Andreas Czerniak (UNIBI)
  • Monday October 21st at 2 PM CEST : Research Data Management by S. Venkataraman (DCC) and Thomas Margoni (CREATe)
  • Tuesday October 22nd at 10 AM CEST: Horizon 2020 Open Science Policies and beyond by Emilie Hermans (OpenAIRE)
  • Friday October 25th at 11 AM CEST: Plan S compliance for Open Access Journals by Dominic Mitchell (DOAJ)
  • Friday October 25th at 2 PM CEST: From Open Science to Inclusive Science by Paola Masuzzo
  • všechny informace viz celý program

  oaw19_facebook_cover

 • 2018

  25. 10. 2018 - seminář Open Access - It's part of the job! shrnující základní informace o otevřeném přístupu, služby a nástroje pro vyhledávání otevřených zdrojů. Pro autory VŠB-TUO poskytl seminář prezentaci ORCID a jeho využití na univerzitě. Seminář zakončil příspěvek, shrnující potřebné kroky k posílení institucionální politiky otevřeného přístupu.

  Příspěvky ze semináře

  E-mailová kampaň ORCID, informující autory o možnosti propojení jejich účtu ORCID s univerzitním systémem identit (systémem UNIS). Kampaň cílí na autory, kteří si již profil ORCID založili, ale nespojili si jej s osobním univerzitním účtem. E-mail obsahuje návod, jak propojení provést, a odkazy na webové stránky ÚK s podrobnými informacemi o ORCIDu.

  Propagačně-informační kampaň na blogu E-zdroje v rubrice Open Access Week a facebookové stránce ÚK, upozorňující na zajímavé články, služby, iniciativy.

 • 2017

  V roce 2017 byl uspořádán seminář Open in Order to..., který se věnoval tématům podpory otevřeného přístupu Evropskou komisí a budovanou infrastrukturou OpenAIRE, vlivem zlaté cesty OA na obchodní model vydavatelů, nástrojem ORCID pro jedinečnou identifikaci autorů a výdaji na elektronické informační zdroje VŠB-TUO.

  Příspěvky ze semináře

 • 2016

  V roce 2016 byl uspořádán seminář Otevřené kvalitní publikování.

  Příspěvky ze semináře:

 • 2015

  V roce 2015 byla podpora otevřenému přístupu vyjádřena na webových stránkách knihovny.

 • 2014

  V roce 2014 byly rozeslány propagační materiály v tištěné podobě na všechna pracoviště VŠB-TUO.

 • 2013

  14

  V roce 2013 byl aktualizován průvodce otevřeného přístupu pro autory VŠB-TUO a pořízeny propagační materiály (klíčeny, placky s logem open access).

  Propagační materiály

 • 2012

  V roce 2012 byl v rámci OAWeeku uspořádán cyklus přednášek Moderní způsoby publikování a hodnocení výsledků VaV.

  Prezentace ze seminářů

  Pro propagaci otevřeného přístupu byl využit infoservis VŠB-TUO, kde v době konání OAWeek vycházela každý den aktualita, informující o některé z oblastí otevřeného přístupu.

 • 2011

  Zapojení Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava do Týdne otevřeného přístupu (OAW) 2011 spočívalo především v upozornění akademických pracovníků i studentů univerzity na výhody publikování v režimu OA a otevřených (institucionálních) repozitářů prostřednictvím informačních letáků a informací na webu univerzity a knihovny, včetně blogu E-zdroje.

  Nebojte se publikování svých prací:

  V rámci OAWeek 2011 bylo zveřejněno a prezentováno:

  Propagační materiály

 • 2010

  V Ústřední knihovně VŠB-TU Ostrava jsme se zaměřili hlavně na propagaci tzv. zelené cesty OA, která spočívá v ukládání autorských verzí (preprintů nebo postprintů) publikovaných vědeckých článků v institucionálním repozitáři.

  Využili jsme toho, že v repozitáři DSpace VŠB-TUO do kolekce Publikační činnost akademických pracovníků VŠB-TUO ukládáme záznamy článků autorů z VŠB-TUO registrované ve Web of Science.

  V rámci Open Access Week 2010 jsme oslovili vybrané akademické pracovníky dopisem a informovali je o možnosti připojení plných textů (eprintů) k bibliografickým záznamům jejich publikací.

  Autorům, kteří publikovali v posledních třech letech článek v časopise s impakt faktorem, bylo nabídnuto, že mohou zaslat preprint nebo postprint svého článku a knihovna ho uloží do repozitáře DSpace na VŠB-TUO.

  Celkem bylo osloveno 69 autorů se žádostí o poskytnutí plných textů 129 článků. Na výzvu reagovalo 26 autorů.

  Výsledek? Do repozitáře DSpace na VŠB-TUO se podařilo uložit 32 článků (autorských rukopisů) od 19 autorů z 11 pracovišť univerzity (040: 1; 151: 3; 460: 1; 470: 5; 516: 12; 541: 2; 542: 1; 633: 1; 714: 1;9340: 1; 9360: 4).

  V rámci Open Access Week Week 2010 nabídla ÚK zájemcům (vedle dalších forem propagace OA) také přednášku Open Access: jak zviditelnit výsledky své vědecké práce.

  Propagační materiály

Open Access Week v ČR

V časopise Ikaros vyšly zprávy o průběhu OAWeek v ČR.

Inspektor, Tomáš. Open Access Week 2019. Ikaros [online]. 2019, ročník 23, číslo 4 [cit. 2020-04-22]. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/18985

Inspektor, Tomáš. Open Access Week 2018. Ikaros [online]. 2018, ročník 22, číslo 5 [cit. 2019-01-22]. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/18283

Ungerová, Veronika. Open Access Week 2017. Ikaros [online]. 2018, ročník 22, číslo 1. urn:nbn:cz:ik-18201. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/18201

Rygelová, Pavla. Open Access Week 2016. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 12. urn:nbn:cz:ik-17920. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/17920 

Rygelová, Pavla. Open Access Week 2013 v ČR. Ikaros [online]. 2014, 18(2) [ 2014-03-19]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/8157

Rygelová, Pavla. Open Access Week 2012 v ČR. Ikaros [online]. 2013, 17(1) [ 2014-03-19]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/7816

Rygelová, Pavla. Open Access Week 2011 v České republice. Ikaros [online]. 2012, 16(1) [vid. 2014-03-19]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/7315; anglická verze článku: Rygelová, Pavla. Open Access Week 2011 in the Czech Republic (Report). LIBER Quarterly. 2012, 21(3/4), 475-481. ISSN 1435-5205.

Rygelová, Pavla. Open Access Week 2010 v České republice. Ikaros [online]. 2011, 15(1) [vid. 2014-03-19]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/6593


Kontaktní údaje

Mgr. Nela Stebnická, telefon 597 324 574, místnost UK 122