Co je to Open Access Week?

OpenAccessWeek_logo

Open Access Week je celosvětová akce, jejímž cílem je podpora a propagace otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu.

OA Week navazuje na Open Access Day, který poprvé v mezinárodním měřítku proběhl 14. října 2008.

V roce 2009 byla původně jednodenní propagační akce rozšířena na týdenní.

Heslo Open Access Week

 • 2019: Open for Whom? Equity in Open Knowledge
 • 2018: Designing Equitable Foundations for Open Knowledge
 • 2017: Open In Order To
 • 2016: Open in Action
 • 2015: Open for Collaboration
 • 2014: Generation Open
 • 2013: Redefining impact
 • 2012: Set the default to open access

Open Access Week v ČR

V časopise Ikaros vyšly zprávy o průběhu OAWeek v ČR.

Inspektor, Tomáš. Open Access Week 2018. Ikaros [online]. 2018, ročník 22, číslo 5 [cit. 2019-01-22]. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/18283

Ungerová, Veronika. Open Access Week 2017. Ikaros [online]. 2018, ročník 22, číslo 1. urn:nbn:cz:ik-18201. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/18201

Rygelová, Pavla. Open Access Week 2016. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 12. urn:nbn:cz:ik-17920. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/17920 

Rygelová, Pavla. Open Access Week 2013 v ČR. Ikaros [online]. 2014, 18(2) [ 2014-03-19]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/8157

Rygelová, Pavla. Open Access Week 2012 v ČR. Ikaros [online]. 2013, 17(1) [ 2014-03-19]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/7816

Rygelová, Pavla. Open Access Week 2011 v České republice. Ikaros [online]. 2012, 16(1) [vid. 2014-03-19]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/7315; anglická verze článku: Rygelová, Pavla. Open Access Week 2011 in the Czech Republic (Report). LIBER Quarterly. 2012, 21(3/4), 475-481. ISSN 1435-5205.

Rygelová, Pavla. Open Access Week 2010 v České republice. Ikaros [online]. 2011, 15(1) [vid. 2014-03-19]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/6593

Open Access Week na VŠB-TUO

 • 2018

  25. 10. 2018 - seminář Open Access - It's part of the job! shrnující základní informace o otevřeném přístupu, služby a nástroje pro vyhledávání otevřených zdrojů. Pro autory VŠB-TUO poskytl seminář prezentaci ORCID a jeho využití na univerzitě. Seminář zakončil příspěvek, shrnující potřebné kroky k posílení institucionální politiky otevřeného přístupu.

  Příspěvky ze semináře

  E-mailová kampaň ORCID, informující autory o možnosti propojení jejich účtu ORCID s univerzitním systémem identit (systémem UNIS). Kampaň cílí na autory, kteří si již profil ORCID založili, ale nespojili si jej s osobním univerzitním účtem. E-mail obsahuje návod, jak propojení provést, a odkazy na webové stránky ÚK s podrobnými informacemi o ORCIDu.

  Propagačně-informační kampaň na blogu E-zdroje v rubrice Open Access Week a facebookové stránce ÚK, upozorňující na zajímavé články, služby, iniciativy.

 • 2017

  V roce 2017 byl uspořádán seminář Open in Order to..., který se věnoval tématům podpory otevřeného přístupu Evropskou komisí a budovanou infrastrukturou OpenAIRE, vlivem zlaté cesty OA na obchodní model vydavatelů, nástrojem ORCID pro jedinečnou identifikaci autorů a výdaji na elektronické informační zdroje VŠB-TUO.

  Příspěvky ze semináře

 • 2016

  V roce 2016 byl uspořádán seminář Otevřené kvalitní publikování.

  Příspěvky ze semináře:

 • 2015

  V roce 2015 byla podpora otevřenému přístupu vyjádřena na webových stránkách knihovny.

 • 2014

  V roce 2014 byly rozeslány propagační materiály v tištěné podobě na všechny pracoviště VŠB-TUO.

 • 2013

  14

  V roce 2013 byl aktualizován průvodce otevřeného přístupu pro autory VŠB-TUO a pořízeny propagační materiály (klíčeny, placky s logem open access).

  Propagační materiály

 • 2012

  V roce 2012 byl v rámci OAWeeku uspořádán cyklus přednášek Moderní způsoby publikování a hodnocení výsledků VaV.

  Prezentace ze seminářů

  Pro propagaci otevřeného přístupu byl využit infoservis VŠB-TUO, kde v době konání OAWeek vycházela každý den aktualita, informující o některé z oblastí otevřeného přístupu.

 • 2011

  Zapojení Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava do Týdne otevřeného přístupu (OAW) 2011 spočívalo především v upozornění akademických pracovníků i studentů univerzity na výhody publikování v režimu OA a otevřených (institucionálních) repozitářů prostřednictvím informačních letáků a informací na webu univerzity a knihovny, včetně blogu E-zdroje.

  Nebojte se publikování svých prací:

  V rámci OAWeek 2011 bylo zveřejněno a prezentováno:

  Propagační materiály

 • 2010

  V Ústřední knihovně VŠB-TU Ostrava jsme se zaměřili hlavně na propagaci tzv. zelené cesty OA, která spočívá v ukládání autorských verzí (preprintů nebo postprintů) publikovaných vědeckých článků v institucionálním repozitáři.

  Využili jsme toho, že v repozitáři DSpace VŠB-TUO do kolekce Publikační činnost akademických pracovníků VŠB-TUO ukládáme záznamy článků autorů z VŠB-TUO registrované ve Web of Science.

  V rámci Open Access Week 2010 jsme oslovili vybrané akademické pracovníky dopisem a informovali je o možnosti připojení plných textů (eprintů) k bibliografickým záznamům jejich publikací.

  Autorům, kteří publikovali v posledních třech letech článek v časopise s impakt faktorem, bylo nabídnuto, že mohou zaslat preprint nebo postprint svého článku a knihovna ho uloží do repozitáře DSpace na VŠB-TUO.

  Celkem bylo osloveno 69 autorů se žádostí o poskytnutí plných textů 129 článků. Na výzvu reagovalo 26 autorů.

  Výsledek? Do repozitáře DSpace na VŠB-TUO se podařilo uložit 32 článků (autorských rukopisů) od 19 autorů z 11 pracovišť univerzity (040: 1; 151: 3; 460: 1; 470: 5; 516: 12; 541: 2; 542: 1; 633: 1; 714: 1;9340: 1; 9360: 4).

  V rámci Open Access Week Week 2010 nabídla ÚK zájemcům (vedle dalších forem propagace OA) také přednášku Open Access: jak zviditelnit výsledky své vědecké práce.

  Propagační materiály