Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Knihovna a studovna v kampusu VŠB-TUO

Knihovna je zaměřená především na literaturu z oborů: počítačové vědy, filosofie, sociologie, náboženství, psychologie, sociologie, statistiky, politiky, ekonomické vědy, právo, veřejná a státní správa, sociální služby, pedagogika a školství, životní prostředí, matematika, astronomie, geodezie, fyzika, chemie, mineralogie, paleontologie, geologické vědy, biologické vědy, botanika, zoologie, lékařská věda, BOZP a požární ochrana, technika, zkoušení materiálů, energetika, strojírenství, elektrotechnika, hornictví, inženýrské stavby, zdravotní technika, odpady, dopravní prostředky, management, marketing, chemický průmysl, metalurgie, automatické řízení, stavebnictví, urbanismus, architektura, jazykověda, literatura, geografie, dějiny; okrajově zemědělství, lesnictví, řemesla, umění, etnologie, etnografie, zábava, sport.
Uživatelé mohou využít tiskárnu SafeQ pro tisk/skenování, kopírování + samostatný skener. K dispozici jsou dvě počítačové učebny s dataprojektorem.

Knihovna a studovna na Ekonomické fakultě

Knihovna je zaměřená především na literaturu z oborů: ekonomika a ekonomické vědy, právo, veřejná a státní správa, řízení podniku, účetnictví, personalistika, marketing a management, propagace. Okrajově zahrnuje také literaturu z oborů: výpočetní technika, filozofie, psychologie, etika, sociální práce, matematika, životní prostředí, školství, sport, jazykověda, geografie.
Uživatelé mohou využít tiskárnu SafeQ pro tisk, skenování a kopírování.
Knihovna poskytuje službu revalidace průkazů - Standard, ISIC, ITIC, ALIVE Student a reset hesla.

Knihovna a studovna na Fakultě bezpečnostního inženýrství

Odborná knihovna na Fakultě bezpečnostního inženýrství je zaměřena především na literaturu z oboru požární ochrana, bezpečnost práce, ochrana objektů a osob, rizikový management, bezpečnostní a krizový management. Okrajově zahrnuje také literaturu z oblasti výpočetní techniky, přírodních věd, psychologie, ekonomiky, práva, životního prostředí, strojírenství a stavebnictví.

Knihovna a studovna na Fakultě stavební

Knihovna a studovna na FAST je zaměřená především na literaturu z oborů pozemního i podzemního stavitelství, architektury, konstrukcí, městského inženýrství, stavebních hmot, diagnostiky staveb a stavební mechaniky. K dispozici jsou časopisy, monografie a hlavně skripta z těchto oborů, ČSN ISO normy jsou zajištěny pomocí online přístupu na jednom PC.
Uživatelé mohou využít tisk/kopírování/skenování pomocí tiskárny SafeQ.