Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Co je plagiátorství?

Plagiátorství je nedovolené napodobování díla, slov či myšlenek jiné osoby bez odkázání na původní zdroj, čímž jsou porušena autorská práva původce předlohy. Ať už k němu dojde záměrně či nechtěně, jde o krádež, tedy hrubé porušení vědecké etiky a narušení akademické integrity.

Druhy plagiátorství

 • Doslovné – doslovné převzetí cizího textu bez označení pasáže či uvedení jejího zdroje
 • Částečné – převzetí cizího textu a nahrazení určitých slov či frází s úmyslem plagiátorství zamaskovat
 • Překladové – převzetí textu napsaného v cizím jazyce a jeho přeložení
 • Mišmaš – parafrázování několika citací a jejich smíchání dohromady, aby vypadaly jako naše vlastní slova
 • Kolektivní práce – přisuzování si autorství práce, která byla vypracována společnými silami v kolektivu
 • Autoplagiátorství – opětovné využití (recyklace) vlastní práce, která již byla publikována
 • Nedostatečné citování – nedodržení potřebných náležitostí citování, např. neoznačení konkrétní pasáže uvozovkami, neuvedení zdroje, autora atd.
 • Práce na zakázku – zaplacení autora, který za nás práci napíše
 • Citování neexistujících zdrojů – vymýšlení citací a zdrojů

Následky plagiátorství

Následky se odvíjí od závažnosti přečinu a od zkušeností jeho původce, nápravné kroky většinou stanovuje mateřská univerzita a její etická komise. Jedná-li se však o přečin větších rozměrů, přichází na řadu autorský zákon, v horším případě i trestní zákoník. Konkrétními následky jsou:

 • ostuda
 • ztráta reputace
 • postavení před disciplinární komisi
 • napomenutí
 • (podmínečné) vyloučení ze studia
 • odebrání titulu
 • ztráta místa
 • soud
 • změna životního stylu

Jak se vyhnout plagiátorství

Základním pravidlem je korektním způsobem odkazovat na vše, co nepochází z naší hlavy nebo není naším vlastním momentálním produktem (obrázky, grafy, schémata, videa, nahrávky atd.).

Na původní zdroj lze odkázat několika způsoby:

 • doslovným citováním = použitím původní nepozměněné pasáže;
 • parafrázováním = okomentováním cizí myšlenky vlastními slovy;
 • shrnutím = stručnou sumarizací toho nejzákladnějšího ze zdrojové informace, bez rozvádění detailů;
 • syntézou = zkombinováním několika zdrojů pro zbudování vlastního tvrzení.

Ve všech uvedených případech je nutné uvést původní zdroj, a to dle zvoleného citačního stylu. V rámci jedné práce se držíme jednoho stylu, nekombinujeme je. V případě doslovného citování je nutné převzatou pasáž ohraničit z obou stran uvozovkami.

Zdrojů se může nahromadit velká spousta, a tak je důležité vést si o nich pečlivé záznamy. S jejich organizací může pomoci citační manažer, např. univerzitou předplácený nástroj Citace PRO v plné verzi Plus, eventuálně jiné.

Nástroje pro detekci plagiátorství

 • Similarity Check – univerzitou předplácená služba na kontrolu plagiátů, lze využít pro kontrolu odborných prací (typu článek, kapitola z knihy, kniha atd.) psaných anglicky
 • Odevzdej.cz – lze využít pro kontrolu seminárních a závěrečných prací
 • Writefull Cite – univerzitou předplácená webová aplikace nástroje Writefull k identifikaci těch částí odborného textu, u kterých by měl být uveden odkaz na literaturu (přístupné z univerzitní sítě nebo přes VPN)
 • Writefull GPT Detector – volně dostupný widget nástroje Writefull pro odhalování textů generovaných umělou inteligencí (UI plagiáty)
 • Grammarly Plagiarism Checker – volně dostupný widget nástroje Grammarly pro detekci plagiátorství a jiných nedostatků textu
 • Unicheck

Další pomůcky

Rychlá referenční pomůcka / leták

 • NĚMCOVÁ, Vendula; SURÁKOVÁ, Martina a ULMANNOVÁ, Zuzana. Citace po ruce: podle normy ČSN ISO 690: 2022. Online. Ústřední knihovna VŠB-TUO, 2020, aktualizováno 4/2024. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/139098.

Elektronické příručky

E-learningový kurz v LMS

 • NĚMCOVÁ, Vendula; SURÁKOVÁ, Martina a ULMANNOVÁ, Zuzana. Citace po ruce: podle normy ČSN ISO 690: 2022. Online. Ústřední knihovna VŠB-TUO, 2020, aktualizováno 4/2024. Dostupné z: https://lms.vsb.cz/citace.

Užitečné zdroje

Kontaktní údaje

Oddělení podpory vědy, výzkumu a vzdělávání