Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ústřední knihovna VŠB-TUO se zapojila od roku 2010 do jednotlivých fází projektu OpenAIRE.

Ústřední knihovna VŠB-TUO ve třech navazujících částech projektu plnila funkce tzv. NOADs (National open access desks).

Hlavním úkolem byla propagace projektu OpenAIRE, politiky otevřeného přístupu Evropské komise na národní a lokální úrovni.

Od roku 2018 je v projektu OpenAIRE za Českou republiku zapojen Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

OpenAIRE

Portál OpenAIRE

Portál OpenAIRE je budován jako:

 • služba agregující obsah digitálních repozitářů a propojující data o publikacích s údaji o zdroji jejich financování (projektech), případně s kolekcemi výzkumných dat
 • jednotící brána pro přístup k výsledkům evropského výzkumu podpořeného Evropskou komisí
 • prostředek pro výzkumné instituce a její pracovníky, jehož prostřednictvím mohou splnit podmínky politiky otevřeného přístupu k publikacím a vědeckým datům, kterou Evropská komise prosazuje od roku 2008 ve svých rámcových programech (7.RP, Horizont 2020, Horizont Europe)

Datový repozitář Zenodo

Repozitář Zenodo umožňuje vědcům, pracovníkům univerzit, projektům, výzkumným institucím:

 • sdílet vědecké výsledky všech vědních oborů v různých formátech včetně textových, tabulkových, obrazových a audiovizuálních
 • prezentovat vědecké výstupy tak, aby je bylo možné citovat a odkazovat na ně ve zprávách pro grantové agentury, zejména pro Evropskou komisi
 • vyhledávat sdílené vědecké výstupy a jednoduše je znovu používat
 • začlenit vědecké výstupy do portálu OpenAIRE

Pravidla, validátor, API OpenAIRE

Pravidla OpenAIRE stanovují technické a procesní prostředky pro komunikaci lokálního úložiště (repozitáře) a portálu OpenAIRE. Aby mohl portál OpenAIRE sklízet potřebné informace o publikacích a propojovat je s údaji o projektech a datovými sety, je nutné přizpůsobit repozitář těmto pravidlům.

 • pravidla pro repozitáře publikací
 • pravidla pro datové repozitáře
 • pravidla pro správce CRIS systému (CERIF-XML)
 • OpenAIRE set v OAI-PMH

Validátor OpenAIRE slouží pro spráce poskytovatele dat k ověření, zda jejich systém (repozitář, časopis, CRIS systém) vyhovuje technickým požadavkům pro interoperabilitu s portálem OpenAIRE (zda je systém a jeho obsah připraven ke svému sklízení portálem OpenAIRE).

API OpenAIRE Katalog služeb OpenAIRE

Repozitář DSpace VŠB-TUO a OpenAIRE

Repozitář DSpace VŠB-TUO splnil pravidla OpenAIRE, která zajišťují, aby obsah repozitáře byl harvestován (sklízen) portálem OpenAIRE.

Propojení repozitáře a portálu zajišťuje samostatná kolekce.