Logo_Vertical

Základní informace

Ústřední knihovna VŠB-TUO se zapojila od roku 2010 do jednotlivých fází projektu OpenAIRE.

Ústřední knihovna VŠB-TUO ve třech navazujících částech projektu plnila funkce tzv. NOADs (National open access desks).

Hlavním úkolem byla propagace projektu OpenAIRE, politiky otevřeného přístupu Evropské komise na národní a lokální úrovni.

Od roku 2018 je v projektu OpenAIRE za Českou republiku zapojen Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

Repozitář DSpace VŠB-TUO a OpenAIRE

Repozitář DSpace VŠB-TUO splnil pravidla OpenAIRE, která zajišťují, aby obsah repozitáře byl harvestován (sklízen) portálem OpenAIRE.

Propojení repozitáře a portálu zajišťuje samostatná kolekce.


Portál OpenAIRE

Portál OpenAIRE je budován jako:

 • služba agregující obsah digitálních repozitářů a propojující data o publikacích s údaji o zdroji jejich financování (projektech), případně s kolekcemi výzkumných dat
 • jednotící brána pro přístup k výsledkům evropského výzkumu podpořeného Evropskou komisí
 • prostředek pro výzkumné instituce a její pracovníky, jehož prostřednictvím mohou splnit podmínky politiky otevřeného přístupu k publikacím a vědeckým datům, kterou Evropská komise prosazuje od roku 2008 ve svých rámcových programech (7.RP, Horizont 2020, Horizont Europe)

Datový repozitář Zenodo

Repozitář Zenodo umožňuje vědcům, pracovníkům univerzit, projektům, výzkumným institucím:

 • sdílet vědecké výsledky všech vědních oborů v různých formátech včetně textových, tabulkových, obrazových a audiovizuálních
 • prezentovat vědecké výstupy tak, aby je bylo možné citovat a odkazovat na ně ve zprávách pro grantové agentury, zejména pro Evropskou komisi
 • vyhledávat sdílené vědecké výstupy a jednoduše je znovu používat
 • začlenit vědecké výstupy do portálu OpenAIRE

Pravidla, validátor, API OpenAIRE

Pravidla OpenAIRE stanovují technické a procesní prostředky pro komunikaci lokálního úložiště (repozitáře) a portálu OpenAIRE. Aby mohl portál OpenAIRE sklízet potřebné informace o publikacích a propojovat je s údaji o projektech a datovými sety, je nutné přizpůsobit repozitář těmto pravidlům.

 • pravidla pro repozitáře publikací
 • pravidla pro datové repozitáře
 • pravidla pro správce CRIS systému (CERIF-XML)
 • OpenAIRE set v OAI-PMH

Validátor OpenAIRE slouží pro spráce poskytovatele dat k ověření, zda jejich systém (repozitář, časopis, CRIS systém) vyhovuje technickým požadavkům pro interoperabilitu s portálem OpenAIRE (zda je systém a jeho obsah připraven ke svému sklízení portálem OpenAIRE).

API OpenAIRE

Katalog služeb OpenAIRE


Informační a propagační materiály v češtině


Informační kanály

Facebook  twitter_logo

OpenAIRE 1. 12. 2009 - 30. 11. 2012

 • OpenAIRE

  Základní informace

  Tříletý projekt financovaný ze 7. RP, jehož cílem byla kromě jiného podpora rozhodnutí Evropské komise o otevřeném přístupu k publikovaným výsledkům projektů financovaných Evropskou komisí mezi vědeckou komunitou v Evropě. Šlo o projekt, do něhož byly zapojeny všechny členské země EU a Norsko.

  Název projektu

  Open Access Infrastructure for Research in Europe

  ID projektu (Cordis)

  246686

  Zdroj financování

  7. RP; výzva INFRASTRUCTURES

  Začátek

  1. 12. 2009

  Konec

  30. 11. 2012

  Odkaz na projekt v Cordis

  https://cordis.europa.eu/project/rcn/93855/factsheet/en


  Cíle projektu

  • podpora výzkumných pracovníků, kteří jsou povinni vyhovět pilotnímu projektu otevřeného přístupu v 7. RP využitím evropského konzultačního systému
  • podpora výzkumných pracovníků při ukládání jejich publikací do institucionálního nebo oborového repozitáře
  • vybudování portálu OpenAIRE a e-infrastruktury pro sítě repozitářů
  • využití služeb pro správu vědeckých dat ve spolupráci s pěti vědeckými komunitami

  Výstupy projektu za VŠB-TUO

  Přizpůsobení repozitáře DSpace VŠB-TUO pravidlům OpenAIRE

  Repozitář DSpace VŠB-TUO splnil základní pravidla OpenAIRE pro přizpůsobení repozitářů. Přizpůsobení repozitáře podle pravidel OpenAIRE dovolí portálu OpenAIRE sklízet (strojově stahovat) stanovený obsah (zpravidla metadatové záznamy) jednotlivých repozitářů. V repozitáři DSpace VŠB-TUO je pro sklízené záznamy vytvořena samostatná kolekce.

  Sklízení obsahu (vybrané kolekce) repozitáře DSpace VŠB-TUO portálem OpenAIRE

  Repozitář DSpace VŠB-TUO prošel validací portálu OpenAIRE tím, že splnil základní pravidla OpenAIRE pro přizpůsobení repozitářů. Díky přizpůsobení pravidlům OpenAIRE stahuje portál OpenAIRE vybraný obsah repozitáře DSpace VŠB-TUO (metadatové záznamy publikací, které vznikly z projektů podpořených Evropskou komisí).


  Překlady informačních materiálů

  Doporučení OpenAIRE 1.1

  2010

  http://hdl.handle.net/10084/101323

  Průvodce pro autory

  2011 http://hdl.handle.net/10084/101321
  2011 http://hdl.handle.net/10084/101325

  Příspěvky na blogu knihovny


  Publikace a prezentace

  • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Otevřený přístup k publikovaným výsledkům výzkumu a vývoje a evropský projekt OpenAIRE. Echo: Informace o evropském výzkumu, vývoji a inovacích. 2011, č. 6, s. 7-8. ISSN 1214-8229. Dostupné z: http://www.tc.cz/cs/publikace/periodika/seznam-periodik/echo/prosinec-2011
  • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Projekt OpenAIRE – výzva a příležitost i pro Českou republiku. In: Inforum 2010: 16. konference o profesionálních informačních zdrojích: 25.-27. 5. 2010 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2010. [cit. 2010-06-01]. Dostupné z: http://dspace.vsb.cz/handle/10084/96361

  Uspořádané akce

  Název akce

  Open Access: Otevřený přístup k vědeckým informacím v EU a ČR

  Datum konání

  12.10. 2011

  Místo konání

  Technologické centrum AV ČR

  Pořadatelé

  Technologické centrum AV ČR, OpenAIRE

  Prezentace

  http://dspace.vsb.cz/handle/10084/89167

   

OpenAIREPlus 1. 12. 2011 - 31. 12. 2014

 • OpenAIREPlus

  Základní informace

  Projekt financovaný ze 7. RP navazuje na cíle a aktivity předchozího projektu OpenAIRE. Zaměření projektu bylo rozšířeno také o problematiku otevřených výzkumných dat.

  Název projektu

  2nd-Generation Open Access Infrastructure for Research in Europe

  ID projektu (Cordis)

  283595

  Zdroj financování

  7. RP; výzva INFRASTRUCTURES

  Začátek

  1. 12. 2011

  Konec

  31. 12. 2014

  Odkaz na projekt v Cordis

  http://cordis.europa.eu/project/rcn/100079_en.html


  Cíle projektu

  • podpora politiky otevřeného přístupu Evropské komise
  • rozvoj infrastruktury pro ukládání vědeckých publikací vznikajících na principu "linked publications", která bude propojovat vědecké články s přidruženými datovými sety a kolekcemi
  • další rozvoj portálu OpenAIRE a e-infrastruktury pro sítě repozitářů včetně datových
  • rozvoj sítě NOADs v členských zemích EU, Lucembursku, Islandu, Chorvatsku, Švýcarsku a Turecku

  Výstupy projektu za VŠB-TUO

  Překlady informačních materiálů

  Pravidla OpenAIRE pro správce datových archivů 1.0

  2013

  http://hdl.handle.net/10084/96363

  Připojení repozitáře k OpenAIRE : manuál pro správce repozitáře

  2013

  http://hdl.handle.net/10084/101327


  Příspěvky na blogu knihovny

   


  Publikace a prezentace

  • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Horizont 2020 a otevřený přístup k vědeckým publikacím a výzkumným datům: proč, co, kdy a kam. In: Inforum 2014: 20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích: 27.-28. května 2014, Praha [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2014 [vid. 2014-05-29]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/sbornik/2014/36
  • TKAČÍKOVÁ, Daniela. OpenAIRE a OpenAIREplus – od pilotního projektu v 7. RP k evropskému portálu otevřených výsledků výzkumu (nejen v Horizontu 2020). In: Inforum 2013: 19. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích: 21.-22. května 2013, Praha [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2013. [vid. 2013-05-23]. Dostupné z: http://dspace.vsb.cz/handle/10084/96362

  Uspořádané akce

  Název akce

  Začínáme s (otevřeným) institucionálním repozitářem

  Datum konání

  05.11. 2012

  Místo konání

  VUT v Brně

  Pořadatelé

  AKVŠ, VŠB-TUO

  Prezentace

  http://dspace.vsb.cz/handle/10084/101326

   

  Název akce

  Politika Evropské komise: zelenou cestou k otevřenému přístupu

  Datum konání

  12.12. 2013

  Místo konání

  VŠB-TUO

  Pořadatelé

  VŠB-TUO

  Prezentace

  http://dspace.vsb.cz/handle/10084/101326

   

   

OpenAIRE 2020 1. 1. 2015 - 30. 6. 2018

 • OpenAIRE2020

  Základní informace

  Cílem projektu je poskytování a rozvoj služeb na podporu realizace povinností otevřeného přístupu k vědeckým publikacím a podpora otevřených výzkumných dat v programu Horizont 2020.

  Název projektu

  Open Access Infrastructure for Research in Europe 2020

  ID projektu (Cordis)

  643410

  Zdroj financování

  H2020-EU.1.4.1.3. - Development, deployment and operation of ICT-based e-infrastructures

  Začátek

  1. 1. 2015

  Konec

  30. 6. 2018

  Odkaz na projekt v Cordis

  http://cordis.europa.eu/project/rcn/194062_en.html


  Cíle projektu

  Projekt se zaměřuje na:

  • činitele, zdroje a procesy vědecké komunikace
  • publikace, data, software a další výstupy výzkumu a jejich vzájemné propojení
  • posílení vztahu evropské infrastruktury otevřeného přístupu s dalšími regiony ve světě, zejména s Latinskou Amerikou a USA

  Všechny aktivity OpenAIRE2020 se soustředí na skutečnou podporu a akceleraci otevřené vědy, v níž otevřený přístup hraje fundamentální roli.

  Další aktivity projektu

  • rozšíření výzkumné infrastruktury OpenAIRE na podporu řízení a monitorování výstupů projektů podpořených EK.
  • podpora a služby autorům v oblasti managementu výzkumných dat
  • služby pro poskytovatele, aby mohli monitorovat vědecké výstupy a jejich dopad
  • tvorba studií a pilotů pro inovaci publikačních služeb
  • podpora interoperability repozitářů a sdílení jejich cenného obsahu
  • zajištění dlouhodobé udržitelnosti celé infrastruktury se zajištěním služeb 24/7 pro její uživatele - poskytovatele dat, grantové poskytovatele apod. 

  Výstupy projektu

  Pravidla OpenAIRE: OpenAIRE Guidelines : release 3.0

  OpenAIRE Management výzkumných dat: OpenAIRE Research Data Management: Briefing paper

   


  Překlady informačních materiálů

  Osobní údaje a politika otevřených výzkumných dat EK : Jak může pomoci OpenAIRE? : informační materiál pro výzkumníky, administrátory a koordinátory projektů

  2016

  http://hdl.handle.net/10084/116555

  Otevřený přístup a otevřená data v Horizontu 2020 Co nabízí OpenAIRE? : Informační materiál pro administrátory a koordinátory vědeckých projektů

  2015

  http://hdl.handle.net/10084/110489

  Otevřený přístup a otevřená data v Horizontu 2020 : Co nabízí OpenAIRE? : informační materiál pro správce otevřených repozitářů

  2015

  http://hdl.handle.net/10084/110511

  Otevřený přístup v H2020 : projekty podpořené Evropskou komisí

  2015

  http://hdl.handle.net/10084/106815

  Pilotní projekt Evropské komise a projektu OpenAIRE na podporu zlatého otevřeného přístupu pro ukončené projekty 7. RP - pokyny pro žadatele

  2015

  http://hdl.handle.net/10084/106807

  Pilotní projekt EK a OpenAIRE na podporu zlatého otevřeného přístupu pro ukončené projekty 7. RP : financování publikací zajištěno

  2015 http://hdl.handle.net/10084/106818

  Pilotní projekt otevřených dat v H2020 - Projekty podpořené evropskou komisí

  2015 http://hdl.handle.net/10084/106814
  2015 http://hdl.handle.net/10084/110460
  2015 http://hdl.handle.net/10084/110470
  2015 http://hdl.handle.net/10084/106816

  Příspěvky na blogu knihovny


  Publikace a prezentace

  • RYGELOVÁ, Pavla. FP7 post-grant Gold Open Access Pilot : Představení Pilotního projektu zlatého otevřeného přístupu Evropské komise a projektu OpenAIRE. Setkání vedoucích VŠ knihoven AKVŠ ČR, 17. 6. 2015. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/106808
  • RYGELOVÁ, Pavla. OpenAIRE Management výzkumných dat. 2016. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/111436
  • RYGELOVÁ, Pavla a Tereza SIMANDLOVÁ. Webináře OpenAIRE pro Open Access Week 2016. Ikaros [online]. 2017, ročník 21, číslo 1. urn:nbn:cz:ik-17950 ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/116841
  • SIMANDLOVÁ, Tereza. FP7 post-grant Gold Open Access Pilot : pilotní projekt EK a projektu OpenAIRE na podporu zlatého otevřeného přístupu pro ukončené projekty 7RP. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/111499

   

  Uspořádané akce

  Název akce

  Národní workshop OpenAIRE 2018

  Datum konání

  26. 4. 2018

  Místo konání

  Technologické centrum AV ČR, Praha

  Pořadatelé

  ÚK VŠB-TUO, TC AV ČR

  Prezentace

  http://dspace.vsb.cz/handle/10084/126648