Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

UK

Konzultace a exkurze

KPZ neboli Konzultace poslední záchrany

kpz logo

  • Píšete závěrečnou práci, seminárku, článek?
  • Potřebujete poradit s citacemi a citováním?
  • Jak se vyhnout plagiátu?
  • Co obnáší tvorba rešerše?
  • Jak na vyhledávání v elektronických informačních zdrojích? 

Nelamte si zbytečně hlavu, přijďte konzultovat.

Kdy a kde

sudý týden | út, čt | 13:00-15:30 | ÚK, EKF

Kontaktní údaje

Rande s knihovnou

Exkurze pro studenty základních, středních a jiných vysokých škol

Kurzy

Citování a duševní vlastnictví

Anotace

Kurz seznámí uživatele s procesem vytvoření bibliografické citace, s autorským zákonem, s postupem odkazování v textu a následným vytvořením seznamu použitých zdrojů.

Osnova

Autorský zákon
Definice a postup při vytváření bibliografických citací
Typy bibliografických citací
Odkazování v textu a seznam použitých zdrojů

Běhy kurzu


Datum Místo Forma Lektoři Přihlašování do
7. 3. 2024 UK 222a Prezenční Zobrazit lektory

Lektoři

  • Bc. Vendula Němcová
  • Bc. et Bc. Zuzana Ulmannová
6. 3. 2024 Přihlásit se
12. 3. 2024 Online Distanční 11. 3. 2024

Pokud jste studijní skupina a chcete si domluvit termín, napište nám na e-mail: .

Práce s citačním manažerem CitacePRO Plus

Anotace

Kurz seznámí uživatele s využitím citačního manažeru při psaní odborného textu. Seznámí je se všemi funkcemi manažeru a v praktickém závěru si uživatelé vytvoří svou pracovní složku.

Osnova

Popis pracovní plochy manažeru
Ukládání citací z katalogů knihoven a webů
Vytvoření citátu
Doplněk do MS Word
Manažer jako poznámkový aparát nebo digitální knihovna

Běhy kurzu

Datum Místo Forma Lektoři Přihlašování do
15. 3. 2024 Budova UK Prezenční Zobrazit lektory

Lektoři

  • Bc. Vendula Němcová
  • Bc. et Bc. Zuzana Ulmannová
15. 3. 2024 Přihlásit se
21. 3. 2024 UK 225a Prezenční 20. 3. 2024
26. 3. 2024 Online Distanční 25. 3. 2024

Pokud jste studijní skupina a chcete si domluvit termín, napište nám na e-mail: .

Psaní závěrečné práce

Rešerše pro EKF

Rešerše pro FAST

Rešerše pro FBI

Rešerše pro FEI

Rešerše pro FMT

Anotace

Kurz seznámí uživatele s procesem vytvoření rešerše, upozorní na databáze a nástroje, které mu usnadní práci a představí přehled zdrojů zaměřených na FMT. V praktickém závěru si uživatelé vytvoří vlastní rešerši.

Osnova

Definice a postup při vypracování rešerše
Vhodné databáze a nástroje
Tipy zdrojů zaměřené na FMT
Praktické vyhledávání zakončené vytvořením rešerše

Běhy kurzu

Datum Místo Forma Lektoři Přihlašování do
8. 3. 2024 Budova UK, bude upřesněno Prezenční

Bc. Tomáš Bartošek

8. 3. 2024 Přihlásit se

Pokud jste studijní skupina a chcete si domluvit termín, napište nám na e-mail: .

Rešerše pro FS

Rešerše pro HGF