Sci-Tea_kostky

SCI-TEA : o vědě vážně i nevážně

Víte, jak vypadá čínská verze skutečného ...

... Jurského parku? Je zvětšující se sucho dlouhodobým trendem nebo jen sezónním výkyvem? Víte, kdo byl Václav Hlavatý? Znáte historii zámku v Rychvaldu nebo domu Café Habsburg na Masarykově náměstí v Ostravě? Slyšeli jste někdy pojem behaviorální ekonomie?

Na všechny tyto otázky vám dá odpověď 2. ročník

Sci-Tea: o vědě vážně i nevážně a jeho přednášející.

Přijměte pozvání na zajímavé přednášky a seznamte se s odbornou a publikační činností pedagogů a pracovníků naší školy, to vše v příjemném prostředí studovny nad šálkem vonného čaje.

Kdy?

Od října 2018 do dubna 2019 vždy v 16 h.

Kde?

Ústřední knihovna VŠB-TUO, studovna NK 219 (2. podlaží), 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba

Přehled akcí

 • 25.10.2018: Archeopark LUFENG, Ing. Tomáš Daněk, Ph.D.

  Archeopark LUFENG

  25.10.2018, 16 h.
  Ing. Tomáš Daněk, Ph.D.
  VŠB-TUO, Centrum energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie

  Chcete vědět, jak vypadá čínská verze skutečného „Jurského parku“? Co je na dinosauřích kostech tak atraktivního, že přilákají miliony platících návštěvníků? Kde leží provincie Yunnan a co je tam zajímavého k vidění? Víte, co si představit pod pojmy geoturismus, geodiverzita, geopark nebo geoheritage?

 • 22.11.2018: Sucho - extrémy v krajině, RNDr. Jana Nováková, Ph.D.

  Sucho - extrémy v krajině

  22.11.2018, 16 h.
  RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
  VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulta, Katedra environmentálního inženýrství

  Sucho v krajině - je to dlouhodobý trend, nebo sezónní výkyvy? Jak řešit problematiku sucha v krajině? Státní dotace „dešťovka“…pomůže? Retence vody v krajině – mokřady, tůně, vodní prvky v krajině.

 • 21.2.2019: Václav Hlavatý, Einsteinův "obyčejný násobilkář"?, RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.

  Václav Hlavatý, Einsteinův "obyčejný násobilkář"?

  21.2.2019, 16 h.
  RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
  VŠB-TUO, Fakulta strojní, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

  Když se američtí novináři v roce 1953 ptali Einsteina na řešení rovnic jeho sjednocené teorie pole, Einstein jim sdělil, že pokud je někdo vůbec vyřeší, bude to profesor Hlavatý. Po několika letech se to Hlavatému opravdu podařilo. Novinářům svůj výkon komentoval skromně: Génius je Einstein, já jsem jen obyčejný násobilkář.

 • 21.3.2019: Ekonomie emocí – příběh behaviorální ekonomie, Dr. Ing. Eva Kolcunová

  Ekonomie emocí – příběh behaviorální ekonomie

  21.3.2019, 16 h.
  Dr. Ing. Eva Kolcunová
  VŠB-TUO, Ekonomická fakulta , Katedra ekonomie

  Na přednášce si vysvětlíme podstatu behaviorální ekonomie (b.e.) a v čem je jiná než neoklasický ekonomický mainstream. Na příkladu ekonomie emocí jako jsou pocit viny, hanby, závisti, opovržení, nenávisti, ale také lásky si ukážeme užitečnost b.e. Přiblížíme si metody, s nimiž b.e. pracuje a také si zkusíme jeden (slavný) behaviorální experiment. Těšíte se? Já ano!

 • 11.4.2019: Café Habsburg a zámek v Rychvaldu, Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.

  Café Habsburg a zámek v Rychvaldu

  11.4.2019, 16 h.
  Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.
  VŠB-TUO, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství

  Ostrava a její okolí jsou stále ještě poměrně bohaté na historické stavby. Staré stavby jsou zajímavé okolnostmi svého vzniku, osobami stavebníků a stavitelů i svými dalšími osudy. Nejnovější výzkumy, prezentované ve dvou knihách o zámku v Rychvaldě a kavárně Praha na Masarykově náměstí v Ostravě shrnuje připravované povídání.

Kontakní údaje

Kateřina Daňková, tel. a fax 597 324 598, místnost NK 250