Celosvětové

WorldCat – vyhledávání informací v katalogu OCLC (Online Computer Library Center)

KVK - Karlsruher Virtueller Katalog – vyhledávač ve fondech německy mluvících i ostatních zemí

Slovensko

Katalogy národních knihoven, souborné katalogy a další významné katalogy a bibliografie