Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní zásady doplňování fondu

  • Knihovní fond (KF) Ústřední knihovny VŠB-TUO je doplňován:
  • Cílem doplňování fondu je zajistit dostupnost co největšího počtu titulů z tematického profilu univerzity.
  • Zabezpečení studijních oborů literaturou je povinností příslušných pracovišť univerzity, především garantů studijních programů.
  • Je proto nezbytné požádat včas knihovnu o zakoupení knih, jež budou doporučovány jako studijní literatura.
regaly.jpg

Primární informační prameny

  • Knihy – vědecké, odborné a populárně-naučné monografie, učebnice, seriálové publikace, encyklopedie, příručková díla, slovníky apod., včetně elektronických knih
  • Periodika – vědecké a odborné časopisy, včetně předplacených elektronických verzí časopisů a konsorciálně přístupných elektronických verzí časopisů; denní tisk
  • Normy – mezinárodní normy včetně přístupu k elektronickým verzím norem ČSN
  • Vysokoškolské kvalifikační práce – bakalářské, diplomové, disertační a habilitační práce VŠB-TUO
  • Mapy

Sekundární informační prameny

Sekundární informační prameny (bibliografické a citační báze dat) jsou uživatelům dostupné na základě licencí na přístup k elektronickým informačním zdrojům.

Oborové vymezení fondu knihovny

architektura automatizace bezpečnostní inženýrství doprava ekologie ekonomika elektronika elektrotechnika energetika filozofie fyzika geologie historie hornictví hutnictví chemie informatika jazykověda matematika materiálové inženýrství mechatronika nanotechnologie obchod odpadové hospodářství politologie právo psychologie robototechnika sociologie stavebnictví strojírenství telekomunikace úpravnictví vodní hospodářství výpočetní technika

Kontaktní údaje