Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Půjčování mimo knihovnu (absenčně)

 • studijní literatura a běžný knižní fond

Půjčování do studoven (prezenčně)

 • knižní fondy studoven
 • archivní fondy
 • časopisy
 • vysokoškolské kvalifikační práce VŠB‑TUO
 • normy (ČSN)
 • encyklopedie
 • výkladové slovníky
 • příručky
 • drahé zahraniční monografie
 • informační zdroje na CD-ROM

studovna-uzivatele.jpg

Půjčování dokumentů kategorie "Deponát / Osobní neomezená výpůjčka" s lokací katedrové knihovny

Dokumenty vedené v katalogu ÚK pod kategorií "Deponát" nebo "Osobní neomezená výpůjčka" s lokací konkrétní katedrové knihovny je možné registrovanému uživateli na požádání zapůjčit, pokud nejsou ve fondu ÚK zastoupeny jiným výtiskem. Forma zapůjčení (absenční nebo prezenční) se řídí podmínkami katedrové knihovny.

 Na dokumenty vypůjčené jiným uživatelem je možné vytvořit rezervaci.

Vracení dokumentů

Vypůjčené dokumenty je potřeba vracet ve stanovených výpůjčních lhůtách.

Mimo otvírací dobu knihovny je možné využít bibliobox nebo knižní návratovou stříňku.

Lze požádat o prodloužení výpůjční lhůty půjčených dokumentů.

V případě prodlení uživateli vznikne povinnost uhradit poplatky z prodlení (externí uživatelé, studenti) ve výši stanovené Ceníkem poplatků, smluvních pokut a placených služeb ÚK VŠB-TUO. Na tuto skutečnost je upozorňován upomínkami podle oddílu IV, článku 15 Knihovního a výpůjčního řádu.

Prodlužování výpůjční lhůty 

Výpůjční lhůtu vypůjčeného dokumentu lze prodloužit v závislosti na kategorii uživatele a pokud dokument nepožaduje další uživatel.

Prodloužení výpůjční lhůty může uživatel provést:

Katalog ÚK VŠB-TUO

Kontaktní údaje

Výpůjční oddělení ÚK Poruba
   knihovna@vsb.cz
   +420 596 994 574

  Mgr. Marcela Tomášová
   +420 596 994 574
  místnost UK 122
Osobní neomezené výpůjčky