Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Režim katedrových knihoven se řídí směrnicí Zřizování a vedení katedrových knihoven, viz Směrnice.

Doplňování fondu katedrových knihoven

  • Fond katedrových knihoven je doplňován na základě požadavků a potřeb zaměstnanců jednotlivých pracovišť univerzity.
  • Nákup publikací je zajišťován výhradně z prostředků těchto pracovišť.
  • Nelze žádat o nákup z prostředků ÚK VŠB-TUO.
  • Všechny dokumenty zařazené do fondů katedrových knihoven jsou součástí knihovního fondu ÚK VŠB-TUO a jsou vedeny ve výpůjčním protokolu formou časově neomezené výpůjčky.

V případě, že dokument zařazený do katedrové knihovny (kategorie dokumentu deponát nebo ONV) není zastoupen ve fondu ÚK jiným výtiskem, je povinností správce katedrové knihovny umožnit jeho zpřístupnění ÚK na dohodnutou dobu na základě požadavku v rámci meziknihovní výpůjční služby nebo žádosti registrovaného uživatele ÚK.

Kontaktní údaje

Dana Kolková

Katedrové knihovny všech pracovišť VŠB-TUO

Eva Kubicová

Katedrové knihovny na pracovištích EKF

Mgr. Marcela Tomášová

Zajištění výpůjček z katedrových knihoven