Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Otevřená výzkumná data jsou data, která dokládají výsledky vědeckého výzkumu a jsou bez omezení přístupná komukoli v prostředí internetu.

Při definování, co to jsou výzkumná data, lze uplatnit obecný popis pro otevřená data (ve smyslu veřejných, vládních dat).

Data jsou otevřená, pokud splňují podmínku:

 • úplnosti
 • strojové čitelnosti
 • snadné dostupnosti při vynaložení minima možných nákladů pro uživatele
 • zpřístupnění za jasně definovaných podmínek
 • opětovného užití dat s minimem omezení
 • dodržení používaných standardů

V oblasti výzkumu lze doporučit principy otevřeného přístupu k výzkumných datům:

 • FAIR Data Principles
 • Joint Declaration of Data Citation Principles

Výhody otevřených výzkumných dat

 • na základě údajů z výzkumu je možné výsledky ověřit a kriticky zkoumat
 • je možné se vyhnout zbytečnému opakování výzkumu
 • údaje mohou být analyzovány v plném rozsahu a využity v navazujících projektech
 • díky sdílení údajů z výzkumu je možné urychlit výzkumný proces
 • sloučením výzkumných údajů z různých zdrojů je možné dojít k novým poznatkům
 • z pohledu nákladů na výzkum je efektivnější vytvářet a využívat datové soubory na základě spolupráce

Datové repozitáře a portály

Datové časopisy

Portály dat veřejné zprávy (open government data)

Iniciativy, projekty

Užitečné informační zdroje

 • Council on Library and Information Resources. Research data management principles, practices, and prospects [online]. Washington: CLIR, 2013 [vid. 2013-12-11]. ISBN 978-1-932326-47-5. Dostupné z: https://www.clir.org/pubs/reports/pub160/
 • GOODMAN, Alyssa, Alberto PEPE, Alexander W. BLOCKER, Christine L. BORGMAN, Kyle CRANMER, Merce CROSAS, Rosanne DI STEFANO, Yolanda GIL, Paul GROTH, et al. Ten Simple Rules for the Care and Feeding of Scientific Data. PLoS Computational Biology [online]. 2014, 10(4), e1003542- [cit. 2018-02-12]. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1003542. ISSN 1553-7358. Dostupné z: http://dx.plos.org/10.1371/journal.pcbi.1003542
 • PIWOWAR, Heather A. a Todd J. VISION. Data reuse and the open data citation advantage. PeerJ [online]. 2013, 1, e175- [cit. 2018-02-12]. DOI: 10.7717/peerj.175. ISSN 2167-8359. Dostupné z: https://peerj.com/articles/175
Opening up Scientific Data, Neelie Kroes, Vice-President of the European Commission responsible for the Digital Agenda, Launch of the Research Data Alliance/Stockholm, 18 March 2013

Kontaktní údaje