Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ústřední knihovna VŠB-TUO poskytuje podporu při vykazování vědeckých výsledků v systému OBD. Knihovna postupuje v souladu s pokynem Navádění výsledků výzkumu a vývoje do RIV prostřednictvím OBD.

Více o hodnocení výsledků na webu http://www.vyzkum.cz.

Doplňování číselníků zdrojů, konferencí a vydavatelů

Knihovna zajišťuje doplňování autoritních číselníků:

  • zdrojů (časopisů, sborníků, monografií apod.)
  • vydavatelů
  • konferencí

Číselníky jsou doplňovány na základě:

Import záznamů z databází Web of Science a Scopus

V týdenních intervalech jsou do systému OBD importovány bibliografické záznamy článků nově zařazených do databází Web of Science a Scopus.

Importované záznamy

  • jsou ukládány do Zásobníku předimportovaných záznamů
  • mohou být převzaty zpracovatelem záznamu a doplněny o potřebné údaje

Výsledky z programu H2020 a Horizont Evropa

Pro výsledky vytvořené v rámci projektů z programů EK Horizont 2020 a (od roku 2021) Horizont Evropa platí, že kromě bibliografického záznamu je nutné do systému OBD uložit také plný text výsledku typu J (článek) nebo D (článek ve sborníku) ve verzi:

  1. autorský rukopis (preprint, postprint),
  2. vydavatelskou verzi článku v případě článku vydaného v režimu open access v otevřených časopisech nebo v tzv. hybridních časopisech,

viz také Politika otevřeného přístupu VŠB-TUO, článek 3.

Doporučení k předávání údajů do RIV

Ke dni 12. 2. 2020 bylo zpracováno doporučení ÚK a CIT k uvádění údajů v polích, týkajících se způsobu publikování, čili open access a souvisejících polí (odkaz na webovou stránku výsledku, datum embarga).

Celý text doporučení (PDF, 220 kB).

Autorské identifikátory ORCID, ResearcherID (Web of Science), AuthorID (Scopus)

Od roku 2021 si mají autoři VŠB-TUO založit autorské identifikátory ORCID, ResearchID a AuthorID. Autorské identifikátory slouží k jednoznačnému přiřazení výsledků VaV k autorovi/autorům. Postup pro založení autorského identifikátoru viz instrukce na samostatné webové stránce o ORCID na VŠB-TUO.

Kontaktní údaje

Zeptejte se přes idesk.

  Magda Riedlová
  +420 596 995 172
  místnost UK 138
Doplňování číselníků zdrojů, konferencí, vydavatelů

  Mgr. Monika Volfová
  +420 596 995 172
  místnost UK 138
Doplňování číselníků zdrojů, konferencí, vydavatelů

  Mgr. Iveta Slívová
  +420 596 994 568
  místnost UK 238
Doplňování číselníků zdrojů, konferencí, vydavatelů

  Mgr. Tomáš Inspektor, PhD.
  +420 596 991 278
  místnost UK 238
Importy z WOS a Scopusu, autorské identifikátory