Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Popis procesů

Zákony

Právní předpisy dotýkající se činnosti Ústřední knihovny (ke stažení v PDF)

Vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění, dále jen vyhláška MK č. 88/2002 Sb.

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, dále jen autorský zákon

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (adaptační zákon)

Nařízení (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

Zákon č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 Více na stránce  Dokumenty ke stažení