Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zaměstnanci a studenti univerzity i veřejnost mají právo využívat služeb ÚK VŠB-TUO na základě registrace a vystavení (aktivace) průkazu uživatele ÚK VŠB-TUO.

Při registraci je uživatel povinen

Po provedení registrace získává uživatel přístup do svého čtenářského konta.

Co potřebuji k registraci

 • Student VŠB-TUO

  Pro registraci potřebuji: 

  • studentský identifikační průkaz (více zde)

  Registrace je:

  • zdarma
  • možná na kterékoliv pobočce
  • platná pro všechny pobočky knihovny
 • Zaměstnanec VŠB-TUO
 • Absolvent VŠB-TUO
 • Externí uživatel
 • Externí uživatel - student

Průkaz uživatele

 • Platí pro všechna pracoviště ÚK VŠB-TUO bez ohledu na to, kde byla provedena registrace,
 • je nepřenosný, tj. může jej využívat pouze uživatel, na jehož jméno je průkaz vystaven.

Co dělat, když...

Ztratím průkaz

Ukončím studium nebo pracovní poměr na VŠB-TUO

Externímu uživateli skončila platnost průkazu

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje uživatelů Ústřední knihovna VŠB-TUO shromažďuje a zpracovává za účelem poskytování knihovnických a informačních služeb a ochrany knihovního fondu v souladu s Knihovním a výpůjčním řádem ÚK VŠB-TUO.
Na údaje uživatelů uložené v databázi se vztahuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. a směrnicí rektora VŠB-TUO Ochrana osobních údajů (TUO_SME_17_002).

Osobní údaje interních uživatelů

Osobní údaje interních uživatelů-zaměstnanců a studentů VŠB-TUO jsou vymazány z databáze uživatelů při ukončení pracovně právního vztahu nebo studia.

Osobní údaje externích uživatelů

Osobní údaje externích uživatelů zpracovává ÚK VŠB-TUO do doby:

 • kdy s tím uživatel ústně či písemně vysloví svůj nesouhlas
 • dokud neuplyne lhůta jednoho roku od vypršení platnosti jeho průkazu uživatele a pokud uživatel nemá vůči knihovně žádné závazky