Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přístup

  • ze sítě univerzity
  • vzdálený přístup mimo VŠB-TUO:
    • pomocí Shibboleth: Na stránce Scopus zvolte „Log in“ vpravo nahoře. Následně vybrete „Other Institution login“ a do zobrazeného pole zadejte alespoň část textu „VŠB - Technická univerzita Ostrava“ + login. Budete přesměrováni na jednotné přihlášení univerzity.
    • pomocí VPN
    • viz též vzdálený přístup k EIZ

Zaměření

Typ zdroje

Popis

Obsah

Scopus pokrývá časopisecké zdroje bez přerušení od roku 1996 výše, avšak jen u těch časopisů, jejichž vědecký obsah a další náležitosti jsou ve shodě s požadavky producenta. V takovém případě jsou v bázi dat záznamy všech v nich publikovaných příspěvků (pokrytí zdroje v databázi je tzv. Cover-to-Cover; podmínkou navíc ještě je, aby články odpovídaly sledovaným typům dokumentů).

Informace z těch časopisů, které byly do databáze Scopus zahrnuty až po jejím zveřejnění na podzim roku 2004, jsou dostupné teprve od okamžiku zařazení daného titulu do databáze. Články ze starších ročníků nejsou tedy v databázi zpětně registrovány. Dále nejsou v úplnosti pokryty zdroje, jež nemají přiděleno ISSN nebo nejsou vydávány pravidelně. Příspěvky z tzv. trade journals (odborných časopisů), jež nesplňují požadavky na typ dokumentu nebo neobsahují odkazy na literaturu (angl. references), rovněž nejsou do této databáze zahrnuty. Podpora čtečky obrazovky zapnuta.

Do báze dat Scopus jsou zařazovány i záznamy článků v tisku („Articles-in-Press“) z více než 5 000 časopisů od těchto vydavatelů: Cambridge University Press, Elsevier, Springer, Nature, Wiley-Blackwell a IEEE. Jde o články, které byly vydavateli přijaty k uveřejnění v časopisu, ale nebyly ještě zařazeny do konkrétního čísla daného časopisu.

Pokrytí

Typy dokumentů

Odkazy

Financování

Licenční podmínky

Kontaktní údaje

Bc. Lenka Votýpková

Potřebujete vědět více? Zeptejte se knihovníka.