Jako neregistrovaný uživatel - návštěvník mohu:

  • jednorázově v rámci jednoho dne navštívit prostory knihovny
  • k prezenčnímu studiu (na místě) využít fondů knihovny

K návštěvě potřebuji:

  • složit vratnou zálohu dle platného Ceníku za anonymní čipovou kartu, která opravňuje ke vstupu neregistrovaného uživatele do prostor knihovny