Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

fulltext Tato „ikona“ u názvu časopisu znamená, že daný titul je buďto elektronicky volně přístupný, nebo je pro uživatele z VŠB-TUO dostupný v elektronické verzi včetně plných textů článků ve formátu PDF, případně také v HTML, jako doplněk předplatného tištěné verze. Využívání většiny elektronických verzí časopisů je možné z počítačové sítě univerzity nebo pomocí vzdáleného přístupu, některé tituly jsou však přístupné jen ve studovnách.
Podrobnosti o dostupnosti dané elektronické verze vždy naleznete v katalogu knihovny.

open-access Titul je volně přístupný online v rámci Open Access.

Poruba Tato „ikona“ znamená, že titul je přístupný ve studovně Poruba.

EKF Tato „ikona“ znamená, že titul je přístupný ve studovně Ekonomické fakulty.

FBI Tato „ikona“ znamená, že titul je přístupný ve studovně Fakulty bezpečnostního inženýrství.

FAST Tato „ikona“ znamená, že titul je přístupný ve studovně Fakulty stavební.

Některé zahraniční časopisy, které byly ve studovně v předchozích letech dostupné v papírových verzích, v současnosti předplácí ÚK pouze elektronicky, další tituly jsou dostupné prostřednictvím elektronických informačních zdrojů.

Kontaktní údaje