Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nástroj Writefull nabízí pokročilou korekturu odborných textů v anglickém jazyce.

Používá umělou inteligenci (UI), konkrétně algoritmy hlubokého čtení (deep learning), a rozsáhlou jazykovou databázi, která se zakládá na milionech již publikovaných odborných textů. Je tedy určen všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují odborné texty v angličtině. Jakožto nástroj pro akademické psaní může tak pomoci při zdokonalování jazykového projevu, a tím i zvýšit šanci přijetí článku v renomovaných vědeckých časopisech.

Logo Writefull

Volně dostupná online verze Writefull

Nabízí tyto widgety:

Writefull Premium

Pro uživatele VŠB-TUO je dostupný od roku 2020 a navíc nabízí:

 • Writefull for Word (plugin pro MS Word) a Writefull for Overleaf (rozšíření Chromu pro uživatele Overleaf)
  Tyto dva nástroje obsahují další služby jako:
  • Spelling: možnost vybrat si mezi pravpisem britské a americké angličtiny. 
  • Proofreading Mode: kontroluje v textu gramatiku, pravopis, interpunkci, slovník, styl aj. a procentuálně vyjádří četnost navržené alternativy.
  • Full Edit Mode: kontroluje vyjadřování a pořadí slov a navrhuje čtenářsky přívětivější alternativy. 
  • Sentence Palette: sbírka vět a frází, které se běžně používají ve vědeckých publikacích. Použít je lze pro strukturování a psaní jakéhokoli textu.
  • Language Search: ukáže přehled toho, jako jsou konkrétní slova a fráze používána akademických textech a v jakém kontextu (v rozsáhlé databázi vědeckých publikací vyhledá vzorové věty, dále slova či synonyma v kontextu, porovná slova v kontextu a jednotlivé fráze), která porovná text (který jste zadali do vyhledávacího řádku).
   Dejte si pozor na plagiátorství při používání funkce Language Search!
 • Writefull Revise je webová aplikace, která slouží k jazykové kontrole již hotových odborných článků a textů vytvořených v libovolné aplikaci nebo textovém editoru. Je tak ideálním nástrojem pro kontrolu textů před jejich odesláním např. vydavateli, pořadateli konference apod. Přístupné pouze z univerzitní sítě (možnost připojení se do sítě z domova nebo zahraničí přes VPN).

Přístup do Writefull Revise

 • Writefull Cite je rovněž webová aplikace a dovede identifikovat ty části odborného textu, u kterých by měl být uveden odkaz na literaturu. Na rozdíl od tzv. antiplagiátorských systémů není Writefull Cite založen na databázi již publikovaných článků, ale k identifikaci citovaných zdrojů využívá lingvistických algoritmů a umělé inteligence. Přístupné pouze z univerzitní sítě (možnost připojení se do sítě z domova nebo zahraničí přes VPN).

Přístup k Writefull Cite

Instalace doplňku Writefull for Word

 1. Do MS Word doplněk nainstalujete jedním ze dvou způsobů:
  1. stažením z webové stránky Writefull nebo Microsoft,
  2. instalací přímo v MS Word přes kartu Vložení / Získat doplňky / Store.
 2. otevřete si MS Word,
 3. na panelu nástrojů se objeví nová ikonka Writefull,
 4. otevřete Writefull a vytvořte osobní účet za použití univerzitní e-mailové adresy.

Doplněk je možné nainstalovat na neomezený počet zařízení.

 Jak na problémy při instalaci doplňku Writefull for Word

Instalace rozšíření pro Chrome Writefull for Overleaf

 1. Stáhněte si rozšíření pro Chrome z webové stránky Writefull nebo z Internetového obchodu Chrome
 2. přihlaste se do Overleaf
 3. na panelu nástrojů se objeví nová ikonka Writefull,
 4. otevřete si Writefull a vytvořte osobní účet za použití univerzitní e-mailové adresy.

Rozšíření je možné nainstalovat na neomezený počet zařízení.

Kontaktní údaje