Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výpůjční lhůty pro jednotlivé kategorie uživatelů podle Knihovního a výpůjčního řádu ÚK VŠB-TUO (čl V. oddíl 3)

Kategorie čtenáře Zkratka Počet všech výpůjček Délka výpůjční lhůty Počet prodloužení
interní-doktorand IDO 100 ks 60 dní 2x
interní-důchodce IDU 10 ks 30 dní 1x
interní-student IST 30 ks 60 dní 1x
interní-student stážista ISTA 10 ks 30 dní 1x
interní-zaměstnanec IZA 100 ks 60 dní 5x
interní-student MBA MBA 30 ks 30 dní 2x
externí-absolvent EXA 5 ks 30 dní 1x
externí-student EXS 15 ks 30 dní 1x
externí uživatel EXU 5 ks 30 dní 1x
externí-zahraniční uživ. EZU 5 ks 14 dní 1x
host HOST 0 ks 0 dní 0x

Zvláštní výpůjční lhůty podle kategorie uživatele a kategorie dokumentu (počet dní výpůjční lhůty)

  1. Dokumenty FBI – audiovizuální dokumenty FBI určené pro výuku
  2. Dokumenty MBA – dokumenty určené výhradně pro studium MBA
  3. Elektronická zařízení – čtečky elektronických knih
  4. Krátkodobá ze studovny – prezenční fondy zapůjčené přes víkend nebo zavírací dny knihovny
  5. MVS – dokumenty zapůjčené meziknihovní výpůjční službou
  6. Osobní neomezená výpůjčka – fondy katedrových knihoven
  7. Sborníky z odborných akcí (osobní prodloužená výpůjčka) – sborníky z konferencí
  8. Sedmidenní výpůjčka – zkrácená výpůjční doba žádaných dokumentů
  9. Výpůjčka z deponátní knihovny – fondy katedrových knihoven
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
IDO 0 0 60 [2] 3 30 1460 1460 7 10
IDU 0 0 60 [2] 3 0 0 0 7 0
IST 0 0 60 [2] 3 0 0 0 7 10
ISTA 0 0 0 3 0 0 0 7 0
IZA 1 0 60 [2] 3 30 30000 1460 7 10
MBA 0 90 [1] 0 3 0 0 0 7 0
EXA 0 0 0 0 0 0 0 7 0
EXS 0 0 0 0 0 0 0 7 0
EXU 0 0 0 0 0 0 0 7 0
EZU 0 0 0 0 0 0 0 7 0
HOST 0 0 0 0 0 0 0 0 0


[1]
Dokumenty určené výhradně pro studenty MBA (lokace ÚK/EKF/MBA) jsou půjčovány na 90 dní, výpůjčky se prodlužují o 30 dní.

[2]  Prodloužení 1x o 60 dní.