Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přístup

 • ze sítě univerzity
 • vzdálený přístup mimo VŠB-TUO:
  • pomocí Shibboleth: Při přístupu na Web of Science mimo síť VŠB-TUO v menu „Institutional users sign in“ zvolte „Czech Academic Identity Federation eduID.cz“  a vyberte svou domovskou instituci. Budete přesměrováni na jednotné přihlášení univerzity.
  • pomocí VPN
  • viz též vzdálený přístup k EIZ

Zaměření

Typ zdroje

Popis

Obsah

 • Web of Science Core Collection

  Book Citation Index
  umožňuje nejen identifikaci nejrelevantnějších vědeckých knih, ale i analýzu citačních vztahů mezi vědeckými knihami a širším světem vědy a výzkumu:

  • Science - 2009-současnost
  • Social Sciences & Humanities - 2009-současnost

  Current Chemical Reactions (1986–současnost)

  Index Chemicus (1993–současnost)

  Science Citation Index Expanded (1945–současnost)

  Social Sciences Citation Index (1977–současnost)

  Arts and Humanities Citation Index (1977–současnost)

  Emerging Sources Citation Index (2015–současnost)

  Conference Proceedings (1990–současnost):

  • Science & Technology Edition
  • Social Sciences & Human Edition
 • Web of Science Citation Connection

  • od roku 2019 rozšíření základní databáze Web of Science (Core Collection) o další doplňkové databáze a citační indexy v rámci jednotné platformy, včetně 10-ti letých archivů.

  Nové databáze (viz volba "Select a database" na úvodní stránce WoS) zahrnují:

  BIOSIS Citation Index (2009-současnost)
  světově nejucelenější referenční databáze pro výzkum v oblasti Life Sciences (zahrnuje mj. i databázi Biological Abstracts).

  Current Contents Connect
  bibliografická, obsahová a abstraktová databáze aktuálně vydaných odborných časopisů a knih z těchto oblastí: Life Sciences, Clinical Medicine, Agriculture, Biology & Environmental Sciences, Physical, Chemical & Earth Sciences, Engineering, Computing & Technology, Social & Behavioral Sciences, Arts & Humanities, Business Collection, Electronics and Telecommunications Collection.

  Data Citation Index(2009-současnost)
  Data Citation Index poskytuje přístup ke kvalitním výzkumným datům z repozitářů napříč obory po celém světě. V tomto indexu jsou popisné záznamy vytvářeny pro datové objekty a propojeny s články literatury ve Web of Science. Cílem tohoto zdroje je poskytnout jasnější představu o plném dopadu výstupu výzkumu a zároveň sloužit jako významný nástroj pro přiřazování a zjišťování údajů.

  Derwent Innovations Index (2009-součanost)
  databáze patentů z oblasti chemie, elektrotechniky, elektroniky a strojírenství; obsahuje přes 14,3 milliónu vynálezů zapsaných u 40 světových patentových organizací.

  MEDLINE (1950-součanost)
  bibliografická databáze z oblasti medicíny a souvisejících věd od Národní lékařské knihovny USA.

  Zoological Records (2009-součanost)
  nejstarší světová databáze z oblasti biologie zvířat.

 • InCites products

  InCites Journal and Highly Cited Data
  název modulu pro Journal Citation Reports a Essential Science Indicators:

  • Journal Citation Reports - analytický nástroj pro hodnocení časopisů, poskytuje informace o tzv. impakt faktorech časopisů a dalších ukazatelích fungování vědeckých časopisů. Journal Citation Reports využívá citační údaje z více jak 11 500 vědeckých a technických časopisů od asi 2 500 nakladatelů v celosvětovém měřítku (z 80 zemí). Údaje o citovaných a citujících časopisech jsou dostupné od roku 1998.
  • Essential Science Indicators - Analytický nástroj, který slouží k určení nejvlivnějších autorů, publikací, institucí a zemí publikujících vědecké výsledky.

  InCites Benchmarking & Analytics
  Analytický nástroj pro hodnocení produktivity instituce a dopadu vědeckých výstupů na základě citací publikací indexovaných ve Web of Science.

 • Doplňkově přístupné báze na platformě Web of Science

  KCI Korean Journal Database (1980–současnost)

  Russian Science Citation Index (2005–současnost)

  SciELO Citation Index (1997–současnost)

Pokrytí

Typy dokumentů

Dostupnost

Odkazy

Financování

Licenční podmínky

Kontaktní údaje

Bc. Lenka Votýpková

Potřebujete vědět více? Zeptejte se knihovníka.