Základní informace

EDC-CZ-horizontal-VŠB-Positive

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava podepsala koncem roku 2018 se Zastoupením Evropské komise v České republice Dohodu o partnerství, v jejímž rámci bude VŠB-TUO jako hostitelská organizace provozovat pobočku informační sítě Evropské komise, Europe Direct - tzv. Evropské dokumentační středisko.

Činnost Evropského dokumentačního střediska (EDS) zajišťuje Ústřední knihovna ve spolupráci s Katedrou mezinárodních ekonomických vztahů.

Evropská komise. Boj proti dezinformacím jako jedno z opatření proti šíření koronaviru.

Aktivity Evropského dokumentačního střediska

  1. podpora a rozvoj studia a výzkum v oblasti evropské integrace
  2. poskytování neutrálních, přesných, fakticky správných informací o Evropské unii
  3. budování fondu publikací o EU, které jsou poskytovány institucemi a agenturami EU
  4. propagace existence EDS a jeho aktivit ve vhodných komunikačních prostředcích, digitálních publikacích apod.

Umístění Evropského dokumentačního střediska

EDS je umístěno na pobočce Ústřední knihovny v Knihovně a studovně na Ekonomické fakultě VŠB-TUO.

Prostory jsou veřejně přístupné a návštěvníci se řídí pravidly nastavenými Knihovním a výpůjčním řádem ÚK VŠB-TUO.

Publikace o EU jsou vyhledatelné v knihovním katalogu a jsou na místě dostupné ve volném výběru.

Sbírka dokumentů v elektronické podobě v repozitáři DSpace VŠB-TUO

Do repozitáře DSpace VŠB-TUO jsou ukládány dokumenty Evropské komise, dostupné plnotextově v elektronické podobě.

Kolekce těchto publikací je uložena pod komunitou Ekonomické fakulty pod názvem: 

Výběr publikací o EU

Pro výběr publikací o EU slouží online knihovna - Bookshop EU.

Požadavky na zajištění publikací pro zařazení do fondu ÚK vyřizuje pracovnice Ústřední knihovny, Andrea Motáková, viz kontakty níže.

Knihy jsou volně k dispozici ke stažení na portále https://op.europa.eu.

Budování sítě kontaktů

Odborné aktivity EDS zajišťuje ÚK ve spolupráci s Katedrou mezinárodních ekonomických vztahů EKF.

Vybrané aktivity

  1. pořádání testů pro výběrová řízení na pozice v institucích Evropské unie, přičemž odbornou stránku zajišťuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Katedrou mezinárodních ekonomických vztahů
  2. pořádání odborných přednášek a debat na odborná témata evropského integračního procesu, zacílených na studenty s možností přístupu i pro veřejnost
  3. spolupráce s informačními středisky Europe Direct a dalšími EDS v ČR 

Užitečné odkazy

Publications Office of the European Union

Europe Direct ČR

Evropská dokumentační střediska v ČR

Sociální sítě

Facebook

Europe Direct na Facebooku

Publications Office na Facebooku

Kontaktní údaje

Objednávky publikací o EU

Andrea Motáková, telefon 597 324 594, místnost UK 135

Pracovník Knihovny a studovny na EKF

Bc. Tomáš Bartošek, telefon 597 322 157, místnost A 1305

Pracovník Katedry mezinárodních ekonomických vztahů - Odborný garant EDS

Ing. Boris Navrátil, CSc., telefon 597 322 250, místnost E 603