Základní informace

 • Všechny předplácené elektronické informační zdroje jsou dostupné pro interní uživatele VŠB-TUO volně ze sítě univerzity (dle rozsahu IP adres).
 • Registrovaní uživatelé knihovny, zaměstnanci a studenti VŠB-TUO mají přístup k těmto zdrojům i odkudkoli z internetu, tzv. vzdáleným přístupem, viz dále.

Přihlášení Shibboleth

Přihlášení přes Shibboleth podporuje většina dostupných elektronických zdrojů, nikoli však všechny.

V roce 2022 přihlášení přes Shibboleth podporují:

 1. databáze a platformy
 2. služby

Nápověda k přihlášení

 1. Vyhledejte si potřebný informační zdroj na stránce Databáze.
 2. Na webové stránce databáze, např. ACM DL, použijte odkaz pro vzdálený přístup přes Shibboleth.
 3. V zobrazené databázi vždy hledejte přihlášení (Log in, Sign up apod.).
 4. Dále pak institucionální přihlášení („Login via your institution“, „Institutional login“ apod.).
 5. Následně zvolte českou federaci identit eduID nebo častěji přímo instituci VSB-Technical University of Ostrava (pro nejednotnost zápisu jména je vhodné jej dohledávat slovem "Ostrava").
 6. Nakonec budete přesměrováni na jednotné přihlášení VŠB-TUO (uživatelské jméno a heslo LDAP).

Další informace o Shibbolethu

Přihlášení v domovském rozhraní instituce skrze projekt Shibboleth a Českou akademickou federaci identit eduID.cz.

Seznam všech poskytovatelů služeb pro federaci eduID.cz protokolem Shibboleth.

Pomocí virtuální privátní sítě – VPN

 • Virtuální privátní síť umožňuje přístup do vnitřní sítě instituce odkudkoli z internetu.
 • Připojení vyžaduje instalaci VPN klienta Cisco AnyConnect dostupného pro všechny běžné operační systémy.
 • Návod na instalaci a nastavení najdete na portále iDOC VŠB-TUO.

Problémy s přihlášením

V případě problémů s přihlášením do databází a služeb vzdáleným přístupem, zeptejte se knihovníka.

V případě, že problémy souvisí s použitím přihlašovacího jména a hesla, je lépe problém nahlásit přes idesk.

Kontaktní údaje

Bc. Lenka Votýpková, tel. 597 324 536, místnost UK 133