Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Akademické psaní je nedílnou součástí cyklu vědecké komunikace. Dodržování zásad tvorby odborného textu ovlivňuje úspěšné přijetí textu k publikování a může také pomoci v získávání patřičného vědeckého dopadu.

Zásady psaní odborného textu

Odborný text by měl splňovat základní charakteristiku:

  • odpovídat na položené otázky a demostrovat pochopení předmětu zkoumání,
  • být strukturovaný, logicky členěný, sdružovat do celku a vztahu související témata a zjištění,
  • předkládané teze, názory, argumenty podpořit fakty, daty, důkazy,
  • řádně citovat veškeré použité zdroje,
  • mít formální, jasný, vyvážený, konzistentní, terminologicky přesný styl psaní.
kruh-vk.png

Strukturování textu

Strukturování odborného textu se odvíjí od typu a rozsahu práce.

V odborných vědeckých článcích je možné použít metodu IMRAD.

K dobré přípravě odborného textu patří pečlivé prostudování pokynů pro autory, v nichž vydavatel vědeckého časopisu definuje základní formální náležitosti textu, včetně jeho strukturování.

Instrukce pro autory

Akademická integrita a prevence plagiátorství

Akademičtí pracovníci, studenti jsou povinni držet se etického kodexu, v němž je definována bezúhonnost, čestnost jako základní princip akademické, vědecké, vzdělávací a studijní práce.

V oblasti akademického psaní je potřeba dodržovat zásady psaní odborného textu a vědomě přistupovat k psaní textu tak, aby neobsahoval žádné ze znaků plagiátorství.

 Volně dostupný nástroj pro ověření originality textu: Unicheck Plagiarism Checker

Užitečné informační zdroje

Nástroje pro kontrolu textů a kolaborativní psaní

Autoři se dnes neobejdou při psaní vědeckých publikací bez nástrojů na kontrolu textů a systémů na podporu online souběžného psaní celého autorského kolektivu.

Ve dvou článcích na blogu ÚK jsou vyzdviženy nejpoužívanější:

Nástroje pro korektury textů Nástroje pro kolaborativní psaní

  • Knihy o citačních stylech
  • Normy
  • Akademické psaní obecně
  • Jak si připravit přednášku (v angličtině), prezentaci, mluvený projev, příspěvek na konferenci v zahraničí
  • Webové stránky, blogy, články