ORCID – Open Researcher & Contributor ID

 • neměnný a jednoznačný identifikátor autora/vědce
 • identifikuje osobu v digitálním prostředí, bez této identifikace pro virtuální svět osoba neexistuje
 • pomáhá sdružit autora a výsledky jeho práce (články, projekty, žádosti o grant aj.)

Vstup do služby:

ORCID_logo.svg

ORCID na VŠB-TUO

 • VŠB-TUO se stala členem organizace ORCID.
 • Členství přináší řadu výhod – jednou z nich je možnost integrovat systém ORCID do institucionálního systému managementu identit (UNISu).
 • Integrace ulehčí zájemcům z VŠB-TUO vytvoření účtu ORCID, v případě již existujícího účtu pak jeho propojení s UNISem.
 • VŠB-TUO u propojených účtů ORCID s UNISem získá ORCID identifikátory, které pak může přenášet automaticky do dalších interních systémů, např. do telefonního seznamu nebo systému OBD.


Propojením profilu ORCID a systému UNIS znamená, že vlastník profilu označí VŠB-TUO jako důvěryhodnou organizaci, která do profilu ORCID může přenést určité informace - v současné době je touto informací pouze údaj o afiliaci vlastníka profilu.


INNET ⇒ Informační systémy ⇒ Identity Management ⇒ Vstoupit do systému ⇒ Moje nastavení ⇒ ORCID ⇒ Zvolit odkaz 

ORCID v telefonním seznamu

 • uživatel, který si propojí svůj ORCID s Unisem, uvidí odkaz ve svém profilu v telefonním seznamu
 • do telefonního seznamu se ORCID přenese za 24 h od založení nebo propojení účtu ORCID
 • např.ORCID logo https://orcid.org/0000-0001-5054-9630

ORCID v OBD

 • na základě propojeného profilu ORCID s účtem v UNISu je ORCID ID přeneseno do OBD, do číselníku osob
 • ORCID ID se do OBD přenese do druhého dne po úspěšném propojení ORCID ID s účtem v UNISu
 • podle ORCID ID lze v OBD vyhledat všechny záznamy dané osoby
 • ORCID ID je doplněno do všech záznamů výsledků daného vlastníka ORCID ID

Přihlášení do ORCID pomocí Shibbolethu

 • pro přihlášení do profilu ORCID je možné využít protokol Shibboleth - přihlášení pak proběhne pomocí osobního čísla a LDAP hesla

Jak vypadá profil ORCID

Využití ORCIDu

 • při zasílání článku do časopisu (vydavatelé vyžadující ORCID)
 • k udržování aktuálního přehledu publikací a projektů
 • při odstraňování problémů s různými variantami jmen autorů
 • k odlišení autora od jiných autorů se stejným jménem
 • k přihlašování do jiných systémů a služeb, maximální pohodlí v kombinaci s Shibbolethem, kdy pro přihlášení funguje univerzitní osobní číslo a LDAP heslo

Výhody ORCID

 • persistentní identifikátor zůstává uživateli napořád, i když změní své pracoviště nebo zaměstnavatele
 • unifikuje a propojuje identifikátory databáze Web of Science (ResearcherID) a Scopus (AuthorID)
 • umožňuje v jednom profilu spravovat záznamy publikací, projektů a jiné odborné činnosti
 • usnadňuje sdílení profilu s ostatními vědci
 • je nezávislý na producentech citačních databází a dalších nástrojů pro hodnocení vědy, je proto vhodný pro globální identifikaci autorů v grantových přihláškách, při zasílání rukopisů vydavatelům, v systémech hodnocení vědy aj.

ORCID a jiné identifikátory

ResearcherID (Web of Science)

 • nástroj pro jednoznačnou identifikaci autorů a správu jejich vědeckých publikací v databázi Web of Science fungující na platformě Publons
 • vzájemná výměna dat mezi ORCID a ResearcherID
 • více informací: https://publons.com

Scopus Author Identifier

 • identifikátor je přidělován při zpracování záznamů publikací do databáze Scopus s cílem seskupit do jednoho autorského profilu všechny práce daného autora bez ohledu na varianty jména uváděné v publikacích.
 • Nápověda What is the Scopus Author Identifier?

Doplňující informace

VŠB-TUO splnila integraci ve třech bodech programu Collect & Connect for Research Organizations.

Collect small_ORCID_Display_4PPsmall_ORCID_Connect_4PP

Collect

Sběr identifikátorů ORCID, která vlastníky ORCID ID přidružuje k autoritnímu (preferovanému) názvu univerzity. 

Display

Zobrazování ORCID ID upozorňuje uživatele, že informační systém VŠB-TUO je upraven tak, aby podporoval využívání systému ORCID.

Connect

Propojování informací o afiliacích a publikacích v individuálních profilech ORCID pomáhá jejich vlastníkům snadněji sdílet tyto informace s jinými systémy.

Užitečné informační zdroje

Informační materiály v češtině: http://dspace.vsb.cz/handle/10084/120644

ČZU v Praze, Studijní a informační centrum, Nápověda k Vytvoření ORCiD, ResearcherID a ScopusID
 • jak spravovat profil ORCID
 • jak propojit profil ORCID s ResearcherID a Scopus Author ID

Často kladené dotazy

 • Mohou se automaticky importovat nové záznamy z ResearcherID a Scopusu do profilu ORCID?

  Záznamy z citačních databází se do profilu ORCID neimportují automaticky, i když má autor profily vzájemně propojené. Pro import dat z citačních databází je nutná iniciace ze strany autora. Z ResearcherID (RID) lze importovat záznamy, které byly nejprve vyhledány ve Web of Science a následně přidány do profilu RID, ty pak lze importovat do profilu ORCID.

  Do profilu ORCID se importují automaticky záznamy publikací z CrossRef, DataCite, Publons, což je nutné nejprve v sekci přidávání prací povolit (propojit profil ORCID s těmito zdroji), viz nápověda ze znalostní báze.

 • Mohou si založit a propojit ORCID ID s UNISem autoři, kteří jsou zaměstnanci více institucí?

  Autoři s více afiliacemi (např. zaměstnanci s úvazky na více univerzitách) si mohou založit ORCID a propojit si jej s účtem v UNIS. Systém ORCID dovoluje propojit profil ORCID i s účty dalších systémů identit.

 • Jak postupovat, když mám založeno více profilů ORCID?

  Systém ORCID se snaží eliminovat vznik duplicitních profilů. V případě více profilů může jejich vlastník rozhodnout o odstranění nežádoucího profilu, viz nápověda.

 • Lze deduplikovat záznamy stejných publikací?

  Více záznamů stejných publikací, například importovaných z Web of Science a Scopusu, lze deduplikovat, pokud záznamy obsahují DOI. Na základě tohoto identifikátoru publikace ORCID nabídne vybrat si v seznamu publikací preferovaný zdroj (např. Web of Science). Záznamy se pak budou zobrazovat v seznamu pouze jednou, viz nápověda.

 • Jak zrušit propojení mého profilu ORCID na univerzitní systém identit (UNIS)?

  Vlastník profilu ORCID má možnost zrušit propojení na univerzitní systém identit v nabídce Account settings ve svém profilu ORCID. V seznamu Trusted organizations je také VŠB-TUO, použitím ikony koše bude VŠB-TUO jako důvěryhodná organizace smazána. Smazáním organizace dojde ke zrušení propojení na univerzitní systém identit.

Nevíte si rady? Máte specifický dotaz? Prohledejte nápovědu ze znalostní báze ORCID.

Kontaktní údaje

Mgr. Tomáš Inspektor, PhD., telefon 597 321 278, UK 238 ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8564-3376

Mgr.Pavla Rygelová, telefon 597 325 171, UK 235 ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7665-3276