Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

ORCID – Open Researcher & Contributor ID

 • neměnný a jednoznačný identifikátor autora/vědce
 • identifikuje osobu v digitálním prostředí, bez této identifikace pro virtuální svět osoba neexistuje
 • pomáhá sdružit autora a výsledky jeho práce (články, projekty, žádosti o grant aj.)

Logo ORCID

Vstup do služby

ORCID na VŠB-TUO

 • VŠB-TUO se stala členem organizace ORCID.
 • Členství přináší řadu výhod – jednou z nich je možnost integrovat systém ORCID do institucionálního systému managementu identit (UNIS).
 • Integrace ulehčí zájemcům z VŠB-TUO vytvoření účtu ORCID, v případě již existujícího účtu pak jeho propojení s účtem uživatele v prostředí InNET.
 • VŠB-TUO u propojených účtů ORCID s účtem uživatele v InNET získá ORCID identifikátory, které pak může přenášet automaticky do dalších interních systémů, např. do telefonního seznamu nebo systému OBD.

Propojením profilu ORCID a účtu uživatele v InNET znamená, že vlastník profilu ORCID označí VŠB-TUO jako důvěryhodnou organizaci, která do profilu ORCID může přenést určité informace - v současné době je touto informací pouze údaj o afiliaci vlastníka profilu.

INNET > Uživatelský účet > Osobní nastavení > Osobní údaje > ORCID

Vytvořit nebo propojit ORCID ID

ORCID v telefonním seznamu

 • uživatel, který si propojí svůj ORCID s účtem uživatele v InNETu, uvidí odkaz ve svém profilu v telefonním seznamu
 • do telefonního seznamu se ORCID přenese za 24 h od založení nebo propojení účtu ORCID
 • např.ORCID logo https://orcid.org/0000-0001-5054-9630

ORCID v OBD

 • vytvoření autorského identifikátoru ORCID pro účely vykazování výsledků VaV v systému OBD  je regulováno v řízeném dokumentu Navádění výsledků výzkumu a vývoje do RIV prostřednictvím OBD (TUO_PKP_11_001) od ledna 2021
 • na základě propojeného profilu ORCID s účtem uživatele v InNET je ORCID ID přeneseno do OBD, do číselníku osob
 • ORCID ID se do OBD přenese do druhého dne po úspěšném propojení ORCID ID s účtem v UNISu
 • podle ORCID ID lze v OBD vyhledat všechny záznamy dané osoby
 • ORCID ID je doplněno do všech záznamů výsledků daného vlastníka ORCID ID
 Požadavky, dotazy nebo problémy s ORCID v OBD je možné hlásit přes idesk, fronta OBD.

Přihlášení do profilu ORCID pomocí Shibboleth

 • pro přihlášení do osobního profilu ORCID na webu ORCID je možné využít protokol Shibboleth - přihlášení pak proběhne pomocí osobního čísla a LDAP hesla

Jak vypadá profil ORCID

Využití ORCIDu

 • při zasílání článku do časopisu (vydavatelé vyžadující ORCID)
 • k udržování aktuálního přehledu publikací a projektů
 • při odstraňování problémů s různými variantami jmen autorů
 • k odlišení autora od jiných autorů se stejným jménem
 • k přihlašování do jiných systémů a služeb, maximální pohodlí v kombinaci s Shibbolethem, kdy pro přihlášení funguje univerzitní osobní číslo a LDAP heslo

Výhody ORCID

 • persistentní identifikátor zůstává uživateli napořád, i když změní své pracoviště nebo zaměstnavatele
 • unifikuje a propojuje identifikátory databáze Web of Science (ResearcherID) a Scopus (AuthorID)
 • umožňuje v jednom profilu spravovat záznamy publikací, projektů a jiné odborné činnosti
 • usnadňuje sdílení profilu s ostatními vědci
 • je nezávislý na producentech citačních databází a dalších nástrojů pro hodnocení vědy, je proto vhodný pro globální identifikaci autorů v grantových přihláškách, při zasílání rukopisů vydavatelům, v systémech hodnocení vědy aj.

ORCID a jiné identifikátory

ResearcherID (Web of Science)

 • nástroj pro jednoznačnou identifikaci autorů a správu jejich vědeckých publikací v databázi Web of Science fungující na platformě Publons
 • vzájemná výměna dat mezi ORCID a ResearcherID
 • více informací: https://publons.com

Scopus Author Identifier

Doplňující informace

VŠB-TUO splnila integraci ve třech bodech programu Collect & Connect for Research Organizations.

Collect small_ORCID_Display_4PP small_ORCID_Connect_4PP

Collect

Sběr identifikátorů ORCID, která vlastníky ORCID ID přidružuje k autoritnímu (preferovanému) názvu univerzity. 

Display

Zobrazování ORCID ID upozorňuje uživatele, že informační systém VŠB-TUO je upraven tak, aby podporoval využívání systému ORCID.

Connect

Propojování informací o afiliacích a publikacích v individuálních profilech ORCID pomáhá jejich vlastníkům snadněji sdílet tyto informace s jinými systémy.

Užitečné informační zdroje

Informační materiály v češtině: http://dspace.vsb.cz/handle/10084/120644

    ČZU v Praze, Studijní a informační centrum, Nápověda k Vytvoření ORCiD, ResearcherID a ScopusID

 • jak spravovat profil ORCID
 • jak propojit profil ORCID s ResearcherID a Scopus Author ID

 Nevíte si rady? Máte specifický dotaz? Prohledejte nápovědu ze znalostní báze ORCID.

Kontaktní údaje

  Mgr. Tomáš Inspektor, PhD.
  +420 596 991 278
  místnost UK 238
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8564-3376

  Idesk, fronta OBD
pro nahlášení problémů s ORCID v OBD, zaslání dotazu nebo připomínky.