ORCID – Open Researcher & Contributor ID

 • neměnný a jednoznačný identifikátor autora/vědce
 • identifikuje osobu v digitálním prostředí, bez této identifikace pro virtuální svět osoba neexistuje
 • pomáhá sdružit autora a výsledky jeho práce (články, projekty, žádosti o grant aj.)

Vstup do služby:

ORCID_logo.svg

ORCID na VŠB-TUO

 • VŠB-TUO se stala členem organizace ORCID.
 • Členství přináší řadu výhod – jednou z nich je možnost integrovat systém ORCID do institucionálního systému managementu identit (UNIS).
 • Integrace ulehčí zájemcům z VŠB-TUO vytvoření účtu ORCID, v případě již existujícího účtu pak jeho propojení s účtem uživatele v prostředí InNET.
 • VŠB-TUO u propojených účtů ORCID s účtem uživatele v InNET získá ORCID identifikátory, které pak může přenášet automaticky do dalších interních systémů, např. do telefonního seznamu nebo systému OBD.


Propojením profilu ORCID a účtu uživatele v InNET znamená, že vlastník profilu ORCID označí VŠB-TUO jako důvěryhodnou organizaci, která do profilu ORCID může přenést určité informace - v současné době je touto informací pouze údaj o afiliaci vlastníka profilu.


INNET > Uživatelský účet > Osobní nastavení > Osobní údaje > ORCID

ORCID v telefonním seznamu

 • uživatel, který si propojí svůj ORCID s účtem uživatele v InNETu, uvidí odkaz ve svém profilu v telefonním seznamu
 • do telefonního seznamu se ORCID přenese za 24 h od založení nebo propojení účtu ORCID
 • např.ORCID logo https://orcid.org/0000-0001-5054-9630

ORCID v OBD

 • vytvoření autorského identifikátoru ORCID pro účely vykazování výsledků VaV v systému OBD  je regulováno v řízeném dokumentu Navádění výsledků výzkumu a vývoje do RIV prostřednictvím OBD (TUO_PKP_11_001) od ledna 2021
 • na základě propojeného profilu ORCID s účtem uživatele v InNET je ORCID ID přeneseno do OBD, do číselníku osob
 • ORCID ID se do OBD přenese do druhého dne po úspěšném propojení ORCID ID s účtem v UNISu
 • podle ORCID ID lze v OBD vyhledat všechny záznamy dané osoby
 • ORCID ID je doplněno do všech záznamů výsledků daného vlastníka ORCID ID
Požadavky, dotazy nebo problémy s ORCID v OBD je možné hlásit přes idesk, fronta OBD.

Přihlášení do profilu ORCID pomocí Shibboleth

 • pro přihlášení do osobního profilu ORCID na webu ORCID je možné využít protokol Shibboleth - přihlášení pak proběhne pomocí osobního čísla a LDAP hesla

Jak vypadá profil ORCID

Využití ORCIDu

 • při zasílání článku do časopisu (vydavatelé vyžadující ORCID)
 • k udržování aktuálního přehledu publikací a projektů
 • při odstraňování problémů s různými variantami jmen autorů
 • k odlišení autora od jiných autorů se stejným jménem
 • k přihlašování do jiných systémů a služeb, maximální pohodlí v kombinaci s Shibbolethem, kdy pro přihlášení funguje univerzitní osobní číslo a LDAP heslo

Výhody ORCID

 • persistentní identifikátor zůstává uživateli napořád, i když změní své pracoviště nebo zaměstnavatele
 • unifikuje a propojuje identifikátory databáze Web of Science (ResearcherID) a Scopus (AuthorID)
 • umožňuje v jednom profilu spravovat záznamy publikací, projektů a jiné odborné činnosti
 • usnadňuje sdílení profilu s ostatními vědci
 • je nezávislý na producentech citačních databází a dalších nástrojů pro hodnocení vědy, je proto vhodný pro globální identifikaci autorů v grantových přihláškách, při zasílání rukopisů vydavatelům, v systémech hodnocení vědy aj.

ORCID a jiné identifikátory

ResearcherID (Web of Science)

 • nástroj pro jednoznačnou identifikaci autorů a správu jejich vědeckých publikací v databázi Web of Science fungující na platformě Publons
 • vzájemná výměna dat mezi ORCID a ResearcherID
 • více informací: https://publons.com

Scopus Author Identifier

 • identifikátor je přidělován při zpracování záznamů publikací do databáze Scopus s cílem seskupit do jednoho autorského profilu všechny práce daného autora bez ohledu na varianty jména uváděné v publikacích.
 • Nápověda What is the Scopus Author Identifier?

Doplňující informace

VŠB-TUO splnila integraci ve třech bodech programu Collect & Connect for Research Organizations.

Collect small_ORCID_Display_4PPsmall_ORCID_Connect_4PP

Collect

Sběr identifikátorů ORCID, která vlastníky ORCID ID přidružuje k autoritnímu (preferovanému) názvu univerzity. 

Display

Zobrazování ORCID ID upozorňuje uživatele, že informační systém VŠB-TUO je upraven tak, aby podporoval využívání systému ORCID.

Connect

Propojování informací o afiliacích a publikacích v individuálních profilech ORCID pomáhá jejich vlastníkům snadněji sdílet tyto informace s jinými systémy.

Užitečné informační zdroje

Informační materiály v češtině: http://dspace.vsb.cz/handle/10084/120644

ČZU v Praze, Studijní a informační centrum, Nápověda k Vytvoření ORCiD, ResearcherID a ScopusID
 • jak spravovat profil ORCID
 • jak propojit profil ORCID s ResearcherID a Scopus Author ID

Často kladené dotazy

 • Mohou se automaticky importovat nové záznamy z ResearcherID a Scopusu do profilu ORCID?

  Záznamy z citačních databází se do profilu ORCID neimportují automaticky, i když má autor profily vzájemně propojené. Pro import dat z citačních databází je nutná iniciace ze strany autora. Z ResearcherID (RID) lze importovat záznamy, které byly nejprve vyhledány ve Web of Science a následně přidány do profilu RID, ty pak lze importovat do profilu ORCID.

  Do profilu ORCID se importují automaticky záznamy publikací z CrossRef, DataCite, Publons, což je nutné nejprve v sekci přidávání prací povolit (propojit profil ORCID s těmito zdroji), viz nápověda ze znalostní báze.

 • Mohou si založit a propojit ORCID ID s UNISem autoři, kteří jsou zaměstnanci více institucí?

  Autoři s více afiliacemi (např. zaměstnanci s úvazky na více univerzitách) si mohou založit ORCID a propojit si jej s účtem v UNIS. Systém ORCID dovoluje propojit profil ORCID i s účty dalších systémů identit.

 • Jak postupovat, když mám založeno více profilů ORCID?

  Systém ORCID se snaží eliminovat vznik duplicitních profilů. V případě více profilů může jejich vlastník rozhodnout o odstranění nežádoucího profilu, viz nápověda.

 • Lze deduplikovat záznamy stejných publikací?

  Více záznamů stejných publikací, například importovaných z Web of Science a Scopusu, lze deduplikovat, pokud záznamy obsahují DOI. Na základě tohoto identifikátoru publikace ORCID nabídne vybrat si v seznamu publikací preferovaný zdroj (např. Web of Science). Záznamy se pak budou zobrazovat v seznamu pouze jednou, viz nápověda.

 • Jak zrušit propojení mého profilu ORCID na univerzitní systém identit (UNIS)?

  Vlastník profilu ORCID má možnost zrušit propojení na univerzitní systém identit v nabídce Account settings ve svém profilu ORCID. V seznamu Trusted organizations je také VŠB-TUO, použitím ikony koše bude VŠB-TUO jako důvěryhodná organizace smazána. Smazáním organizace dojde ke zrušení propojení na univerzitní systém identit.

 • Jak ORCID správně vyslovovat?

  Jedná se o mezinárodní organizaci a je tedy možné se setkat s rozličnou výslovností. Jaká je tedy správná výslovnost? "Orc-Eye-Dee" nebo "O-R-C-I-D" or "OAR-CID?" Samotným tvůrcům je to jedno, důležité je, že toto ID používáte. Oficiálně má ORCID dvě slabiky a tvrdé „c“. Foneticky se to vyslovuje [or-kid]. Prodrobněji zde: https://orcid.org/blog/2013/01/07/how-should-orcid-be-pronounced.

Nevíte si rady? Máte specifický dotaz? Prohledejte nápovědu ze znalostní báze ORCID.

Kontaktní údaje

Mgr. Tomáš Inspektor, PhD., telefon 597 321 278, UK 238 ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8564-3376

Idesk, fronta OBD pro nahlášení problémů s ORCID v OBD, zaslání dotazu nebo připomínky.