ORCID – Open Researcher & Contributor ID

 • neměnný a jednoznačný identifikátor autora/vědce
 • identifikuje osobu v digitálním prostředí, bez této identifikace pro virtuální svět osoba neexistuje
 • pomáhá sdružit autora a výsledky jeho práce (články, projekty, žádosti o grant aj.)

Vstup do služby:

ORCID_logo.svg

ORCID na VŠB-TUO

 • VŠB-TUO se stala členem organizace ORCID.
 • Členství přináší řadu výhod – jednou z nich je možnost integrovat systém ORCID do institucionálního systému managementu identit (UNISu).
 • Integrace ulehčí zájemcům z VŠB-TUO vytvoření účtu ORCID, v případě již existujícího účtu pak jeho propojení s UNISem.

INNET ⇒ Identity Management ⇒ Vstoupit do systému ⇒ Moje nastavení ⇒ ORCID ⇒ Zvolit odkaz 

ORCID v telefonním seznamu

ORCID v OBD

 • na základě propojeného profilu ORCID s účtem v UNISu je ORCID ID přeneseno do OBD, do číselníku osob.
 • podle ORCID ID lze v OBD vyhledat všechny záznamy dané osoby

Jak ORCID funguje

Využití ORCIDu

 • při zasílání článku do časopisu (vydavatelé vyžadující ORCID)
 • k udržování aktuálního přehledu publikací a projektů
 • při odstraňování problémů s různými variantami jmen autorů
 • k odlišení autora od jiných autorů se stejným jménem

Výhody ORCID

 • persistentní identifikátor zůstává uživateli napořád, i když změní své pracoviště nebo zaměstnavatele
 • unifikuje a propojuje identifikátory databáze Web of Science (ResearcherID) a Scopus (AuthorID)
 • umožňuje v jednom profilu spravovat záznamy publikací, projektů a jiné odborné činnosti
 • usnadňuje sdílení profilu s ostatními vědci
 • je nezávislý na producentech citačních databází a dalších nástrojů pro hodnocení vědy, je proto vhodný pro globální identifikaci autorů v grantových přihláškách, při zasílání rukopisů vydavatelům, v systémech hodnocení vědy aj.

ORCID a jiné identifikátory

ResearcherID (Web of Science)

 • nástroj pro jednoznačnou identifikaci autorů a správu jejich vědeckých publikací v databázi Web of Science
 • vzájemná výměna dat mezi ORCID a ResearcherID
 • více informací: http://www.researcherid.com/

Scopus Author Identifier

 • identifikátor je přidělován při zpracování záznamů publikací do databáze Scopus s cílem seskupit do jednoho autorského profilu všechny práce daného autora bez ohledu na varianty jména uváděné v publikacích.
 • import dat ze Scopusu do ORCID
 • Návod na propojení s ORCID

Doplňující informace

VŠB-TUO splnila integraci ve třech bodech programu Collect & Connect for Research Organizations.

Collect small_ORCID_Display_4PPsmall_ORCID_Connect_4PP

Collect

Sběr identifikátorů ORCID, která vlastníky ORCID ID přidružuje k autoritnímu (preferovanému) názvu univerzity. 

Display

Zobrazování ORCID ID upozorňuje uživatele, že informační systém VŠB-TUO je upraven tak, aby podporoval využívání systému ORCID.

Connect

Propojování informací o afiliacích a publikacích v individuálních profilech ORCID pomáhá jejich vlastníkům snadněji sdílet tyto informace s jinými systémy.

Užitečné informační zdroje

KLEMPOVÁ, Lenka. ORCID jedinečný a trvalý identifikátor vědce. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/121236

Informační materiály v češtině: http://dspace.vsb.cz/handle/10084/120644

Kontaktní údaje

Bc. Lenka Klempová, telefon 597 324 574, NK 122

Mgr.Pavla Rygelová, telefon 597 325 171, NK 235 ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7665-3276