Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Logo PhD akademieÚstřední knihovna VŠB-TUO je zapojena do celouniverzitního projektu PhD Akademie a v jeho rámci nabízí balíček služeb: knihovní služby pro doktorandy, další podpůrné aktivity a výukový kurz nazvaný LibGuide: Knihovní průvodce akademickým psaním.

Knihovní služby pro doktorandy

 • vyšší počet výpůjček: 100 ks
 • delší výpůjční lhůta: 2 měsíce
 • osobní neomezené výpůjčky

Podrobně viz Knihovní a výpůjční řád ÚK VŠB-TUO

Další podpůrné aktivity

LibGuide: Knihovní průvodce akademickým psaním

Stěžejní částí služeb pro PhD Akademii Ústřední knihovny je zajištění výukového kurzu LibGuide: Knihovní průvodce akademickým psaním, tematicky zaměřeného na základy vědecké práce, scientometrii a publikační praxi.

Výukový kurz je rozdělen na šest strukturovaných modulů, které účastníky postupně provedou jednotlivými fázemi akademického psaní, vztahujícími se k celému procesu výzkumného cyklu (Design & Discover, Plan & Fund, Gather & Analyse, Publish & Disseminate).

Organizace výukového kurzu

 • Kurz probíhá v češtině.
 • Kurz je rozdělen na tematické moduly, které se dále dělí na jednotlivé kapitoly.
 • Pilotní kolo proběhlo v zimním semestru akad. roku 2021/2022.
 • Jednotlivé moduly probíhají formou přednášek (prezenčně nebo virtuálně).
 • Každý modul má svou e-learningovou oporu v lms.vsb.cz.
 • Indikátorem pro splnění podmínek jednotlivých modulů je účast na přednášce.
 • Maximální počet účastníků v jednom modulu je 25.
 • Jednotlivé moduly na sebe tematicky navazují, absolvování jednoho z nich však není podmíněno účastí na modulu předchozím.
 • Přihlašování na přednášky probíhá na webu PhD Akademie.
 • Celý běh se opakuje každý semestr. 

Popis jednotlivých modulů - přednášek

 • MODUL 1: ZAČÍNÁM aneb Chci psát, ale nevím, jak začít

  Název kurzu: LibGuide I: ZAČÍNÁM aneb Chci psát, ale nevím, jak začít

  Garant kurzu: Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D.

  Lektor: Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D.

  Rozsah (počet hodin): 3,5 hod.

  Anotace: Po absolvování kurzu bude student vědět, co je to akademické psaní a jaká je jeho role ve vědecké kariéře, bude si umět zjistit základní informace o formální a obsahové struktuře disertační práce či odborného článku do časopisu, bude se orientovat v jednotlivých fázích publikačního procesu a získá přehled o užitečných službách ÚK. Jde o první z celkových šesti kurzů ucelené řady LibGuide: Knihovní průvodce akademickým psaním.

  Osnova kurzu: Kurz ZAČÍNÁM se skládá ze 4 kapitol, které studentům poskytnou základní přehled o problematice publikační činnosti a vědeckém mechanismu, ještě než se do něj sami začlení:

  1. Akademické psaní a vědecká kariéra
  2. Jak na článek
  3. Jak na disertační práci
  4. Ústřední knihovna doktorandům

  Pro koho je předmět určen: pro všechny doktorandy bez rozdílu oboru; bez vstupních požadavků

  Dostupné studijní materiály: e-learningová opora v LMS, sebeevaluační test

 • MODUL 2: PROZKOUMÁVÁM aneb Nevím, o čem psát nebo jak si udělat rešerši
 • MODUL 3: TVOŘÍM aneb Píšu, ale nevím, jak citovat a jak si práci usnadnit
 • MODUL 4: KONTROLUJI aneb Mám napsáno a doufám, že jsem se nedopustil plagiátorství
 • MODUL 5: PUBLIKUJI aneb Kde můžu hotovou práci publikovat?
 • MODUL 6: PREZENTUJI SE aneb Jak vykazovat a propagovat publikační činnost
 • Setkání Shut Up & Write!

Kontaktní údaje

Oddělení podpory vědy, výzkumu a vzdělávání