Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Tato služba je zaměřená na poskytování informací o kvalitě a dodržování principů transparentnosti vědeckých časopisů. 
Důraz je kladen jak na „prestiž” periodika (metrické ohodnocení), tak především na posouzení, zda nevykazuje tzv. „predátorské“ praktiky, které by mohly poškodit autorovu pověst.

Jak postupovat při žádosti o kontrolu

  • O posouzení kvality vybraného časopisu žádejte prostřednictvím tohoto elektronického formuláře:

Požadavek na posouzení kvality vědeckého časopisu


Kdo může službu využít

  • Všichni publikující akademičtí a vědecko-výzkumní pracovníci a studenti doktorského studia VŠB-TUO.


Podmínky využití služby

  • Služba je poskytována zdarma, konkrétně v rozsahu 1 žadatel / 1–2 časopisy / 1 týden.


Upozornění

  • Jedná se pouze o informační službu pro usnadnění orientace v publikačním prostředí, finální rozhodnutí je vždy na autorovi/autorech předmětného textu.
  • Ústřední knihovna VŠB-TUO nenese žádnou odpovědnost za případné problémy.

Kontaktní údaje

Oddělení podpory vědy, výzkumu a vzdělávání