Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Katalog Ústřední knihovny VŠB-TUO obsahuje záznamy publikací zařazených ve fondu knihovny (tištěné knihy, časopisy, články z časopisů vydávaných na univerzitě, e-knihy trvale zakoupené, zahraniční normy aj.).
 • Katalog slouží zejména k vyhledání publikací z fondu ÚK VŠB-TUO.
 • Uživatelé se mohou v online katalogu dostat do svého čtenářského konta a ověřit si počet svých výpůjček, prodloužit výpůjční lhůtu, rezervovat a objednávat dokumenty k vypůjčení. 

Otevřít katalog

Obsah katalogu ÚK

Knihy

Katalog ÚK VŠB-TUO obsahuje úplné záznamy:

 • všech knih zařazených do fondu knihovny v letech 1995 po současnost
 • tzv. živého, tj. uživateli žádaného, knižního fondu z doby před rokem 1995
 • dokumentů zařazených mezi povinnou a doporučenou studijní literaturu bez ohledu na rok vydání

Katalog ÚK VŠB-TUO obsahuje stručné záznamy:

 • knih do roku 1994, umístěných ve skladu knih v Ostravě-Porubě
  • knihy jsou v katalogu vyhledatelné pouze podle názvu

E-knihy

Katalog ÚK VŠB-TUO obsahuje úplné záznamy:

Časopisy

Katalog ÚK VŠB-TUO obsahuje úplné záznamy:

Články

Katalog ÚK VŠB-TUO obsahuje analytické záznamy:

 • časopiseckých článků ze všech řad Sborníku vědeckých prací VŠB-TUO od roku 1966 do současnosti a z Hutnických aktualit
 • článků tištěných časopisů vydávaných na univerzitě

Obsah katalogu podle lokace

Volný výběr

Katalog ÚK VŠB-TUO obsahuje záznamy veškerého knihovního fondu umístěného ve volně přístupných fondech (tzv. „volný výběr“)

 • ve výpůjčním oddělení a studovně v Ostravě-Porubě
 • v knihovně a studovně na EkF, FBI a FAST

Sklad knih

 • Určitá část staršího knižního fondu, vydaného před rokem 1995 a uloženého ve skladištích v Ostravě-Porubě, je zpracována stručně v podobě registrovaných záznamů, které obsahují pouze název, případně rok vydání.
 • Tyto starší knihy lze v katalogu vyhledat pouze podle názvu.
 • V případě hledání starších titulů je vhodné při zjišťování informací o dostupnosti ve fondu ÚK VŠB-TUO kombinovat online katalog s katalogem lístkovým.

 Katalog neobsahuje e-knihy a e-časopisy dostupné oprávněným uživatelům univerzity v rámci předplatného různých databází (obsah těchto databází je v čase proměnlivý).
Ve vyhledávací službě EBSCO Discovery Service je možné vyhledávat všechny elektronické tituly dostupné oprávněným uživatelům univerzity.

Doplňující informace

Katalog ÚK VŠB-TUO je budován s využitím integrovaného knihovního systému Verbis a uživatelům je dostupný prostřednictvím webového katalogu Portaro (od firmy KP-SYS).

Nákup knihovního systému byl financován z projektu Informační infrastruktura výzkumu pro techniku - INFO4TECH, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0226.

Kontaktní údaje