Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Digitální repozitář Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava slouží především k volnému zpřístupnění plných textů dokumentů spojených se vzdělávací a výzkumnou činností univerzity.

Je budován v souladu s principy tzv. zelené cesty otevřeného přístupu (green open access) a je integrován do celosvětové infrastruktury otevřených zdrojů a systémů. Obsah repozitáře je indexován Google a harvestován dalšími českými i mezinárodními agregátory (OpenAIRE, CORE, BASE, OpenDOAR, ROAR, OAister, NUŠL, theses.cz aj.).

Budování repozitáře je podpořeno institucionální politikou otevřeného přístupu VŠB-TUO, která na dobrovolné bázi doporučuje autorům VŠB-TUO ukládat výsledky vědy a výzkumu (články i výzkumná data) do repozitáře a jeho prostřednictvím zajistit otevřené šíření výsledků dle licenčních podmínek vydavatele1. Toto doporučení je v plně v souladu s politikou open access programu Horizont 2020 a nastupujícího Horizon Europe, viz také výše uvedená politika open access.


1 prakticky se tak děje při vytváření záznamu výsledku v systému OBD, kde je možné uložit soubor s plným textem a vybrat jeho způsob zpřístupnění.

Vstup do repozitáře

Obsah repozitáře

  • Publikační činnost VŠB-TUO v časopisech registrovaných ve Web of Science
  • Články z časopisů vydávaných na VŠB-TUO
  • Články ze Sborníku vědeckých prací VŠB-TUO
  • Vysokoškolské kvalifikační práce
  • Dokumenty Evropského dokumentačního střediska
  • Studijní materiály pro portál E-výuka

Návody, manuály

viz. Dokumenty ke stažení

Logo DSpace

Kontaktní údaje

  Mgr. Tomáš Inspektor, PhD.
   +420 596 991 278
  místnost UK 238
Sbírka publikační činnost VŠB-TUO (články z Web of Science, publikace z Horizontu 2020)

  Bc. Pavel Prokop
   +420 596 994 566
  místnost UK 219
Záznamy publikační činnosti z Web of Science

  Ing. Kateřina Snídalová
   +420 596 994 569
  místnost UK 238
Knihovní správa repozitáře DSpace VŠB-TUO (E-výuka)

  Mgr. Petr Solka
   +420 596 994 570
  místnost UK 137
Odevzdávání tištěných disertačních a vyšších prací do fondu ÚK, ukládání studijních materiálů pro E-výuku, ukládání dokumentů Evropského dokumentačního střediska, ukládání článků z časopisů a sborníků vydávaných VŠB-TUO