Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Overleaf je online editační nástroj pro kolaborativní psaní a publikování textů pomocí typografického programu LaTeX.
  • Základní verze Overleaf je dostupná zdarma.
  • Pro uživatele VŠB-TUO je od roku 2022 dostupná verze Overleaf Professional na základně ročního institucionálního předplatného.
logo_overleaf.png

Co Overleaf Professional umí?

  • Sledování změn v reálném čase, neomezený počet spolupracujících autorů, plná historie úprav textu, spolupráce v reálném čase, tisíce šablon, paleta symbolů, možnost přímého odevzdání článku partnerským nakladatelům a mnoho dalších,
  • propojení vašeho účtu na Overleaf s účty na citačních manažerech jako Mendeley a Zotero, anebo stažení nástroje pro korekturu textu Writefull for Overleaf,  
  • přihlašování pomocí Single Sign On (SSO) přes nabídku „Log in through your institution“ + univerzitních přihlašovacích údajů (osobní číslo a heslo LDAP).

Vstup do služby Overleaf

Návody ke stažení

Kontaktní údaje

Bc. Lenka Votýpková