Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

ÚK VŠB-TUO zajišťuje nákup elektronických knih, které jsou dostupné pod tzv. institucionální licencí.

Kolekce e-knih dostupných na VŠB-TUO

Kdo může požádat o zakoupení e-knih

 • akademičtí a odborní pracovníci univerzity
 • interní studenti doktorského studia

Kdo může podat návrh na zakoupení e-knih

 • všichni interní studenti, pokud se jedná o studijní literaturu

Jak postupovat při nákupu knih

 • žádost o zakoupení e-knih zašlete mailem na kontaktní adresu níže
 • e-knihy, jak s individuální, tak s institucionální licencí, zakoupené pracovištěm univerzity (např. na fakturu, platební kartou) je nutné vždy předložit k evidenci do Ústřední knihovny (pracoviště akvizice) v souladu se směrnicí O účetních dokladech (TUO_SME_06_004) a směrnicí Dlouhodobý majetek a zásoby (TUO_SME_03_006, odst. 5.8).

Podmínky nákupu e-knih

Institucionální licence

 • lze zakoupit pouze e-knihy s institucionální licencí
 • vydavatelé, příp. poskytovatelé e-knih těmito institucionálními licencemi pro knihovny řeší problematiku autorských práv (copyrightu)
 • vydavatelé a poskytovatelé e-knih pro knihovny zpřístupňují e-knihy většímu počtu uživatelů za jiných licenčních, cenových a rovněž technologických podmínek, než jsou stanoveny koncovému uživateli
 • některé e-knihy vydavatelé poskytují pouze v rámci kolekcí (nikoliv jednotlivé tituly), nebo pouze formou předplatného (nikoliv jako trvalý nákup, který naše knihovna preferuje)

Nákup e-knih pro koncového uživatele

 • knihovny nemohou využít k nákupu e-knih prodejní portál Amazon, ani jiných poskytovatelů, kteří prodávají knihy pouze pro koncové uživatele
 • konkrétní požadavek na zakoupení e-knihy konzultujte prosím se zodpovědným pracovníkem knihovny

Kontaktní údaje