Základní informace

ÚK VŠB-TUO zajišťuje nákup elektronických knih, dostupných pod tzv. institucionální licencí.

E-zdroje Kolekce e-knih dostupných na VŠB-TUO

Podmínky nákupu e-knih

Institucionální licence

  • lze zakoupit pouze e-knihy s institucionální licencí
  • vydavatelé, příp. poskytovatelé e-knih těmito institucionálními licencemi pro knihovny řeší problematiku autorských práv (copyrightu)
  • vydavatelé a poskytovatelé e-knih pro knihovny zpřístupňují e-knihy většímu počtu uživatelů za jiných licenčních, cenových a rovněž technologických podmínek, než jsou stanoveny koncovému uživateli
  • některé e-knihy vydavatelé poskytují pouze v rámci kolekcí (nikoliv jednotlivé tituly), navíc někdy pouze formou předplatného (nikoliv jako trvalý nákup, který naše knihovna preferuje)

Nákup e-knih pro koncového uživatele                                       

  • knihovny nemohou využít k nákupu e-knih prodejní portál Amazon, ani jiných poskytovatelů, kteří prodávají knihy pouze pro koncové uživatele
  • konkrétní požadavek na zakoupení e-knihy konzultujte prosím se zodpovědným pracovníkem knihovny

 

Kontaktní údaje

Ing. Jana Pohludková, telefon 597 324 599, místnost UK 136