Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ústřední knihovna VŠB-TUO je organizačně zařazena pod útvar Prorektora pro vědu a výzkum (od 1. 10. 2021), viz Organizační řád Ústřední knihovny VŠB-TUO (TUO_LEG_23_001), Organizační řád VŠB-TUO (TUO_SME_01_006) a Organizační struktura VŠB-TUO (TUO_LEG_07_005).

Organizační struktura Ústřední knihovny:

Ředitel/ka

  • Útvar ředitele/ky
  • Oddělení podpory vědy, výzkumu a vzdělávání
  • Oddělení knihovních fondů
  • Oddělení knihovních služeb

Organizační struktura (pdf)

Organizační struktura ÚK VŠB-TUO