Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Lístkový katalog slouží pro hledání informací o dokumentech (knižních publikacích), které ÚK VŠB-TUO získala do svého fondu do roku 1994 včetně; tj. do té doby, než knihovna začala využívat pro zpracování knihovního fondu automatizovaný systém.
  • Jde výhradně o dokumenty, které jsou uloženy ve skladištích ÚK VŠB-TUO v Ostravě-Porubě.

Umístění katalogu

Lístkový katalog je k dispozici v Ostravě-Porubě mimo veřejně přístupné prostory knihovny.

Na požádání vám v něm informace prověří pracovníci výpůjčního oddělení.

Obsah lístkového katalogu

  • Lístkový jmenný katalog obsahuje záznamy o knižním fondu seřazené abecedně
    • podle jména (příjmení) autora
    • nebo podle prvního slova z názvu v případě, že má kniha více než tři autory nebo v případě, že autor není uveden 
  • Určitá část staršího knižního fondu, vydaného před rokem 1995 a uloženého ve skladištích v Ostravě-Porubě, je zpracována stručně v podobě registrovaných záznamů, které obsahují pouze název, případně rok vydání a informace o umístění výtisku (lokace a signatura).
  • Podrobnější údaje (autor, místo vydání, vydavatel, rok vydání apod.) lze v případě potřeby prověřit v lístkovém katalogu.

Katalog historického fondu

Lístková kartotéka historického (archivního) fondu Vysoké školy báňské v Příbrami (1849-1945) je umístěna ve výpůjčním oddělení v Ostravě-Porubě.

Kontaktní údaje

Výpůjční oddělení v Porubě
   +420 596 994 574
  místnost UK 122