VŠB-TUO využívá přístup k elektronickým informačním zdrojům (EIZ) zpravidla na základě předplatného, jehož hrazení je realizováno účastí VŠB-TUO v projektech MŠMT a v dalších konsorciích, podrobněji viz Projekty. Přístup k předpláceným EIZ je hrazen dotací z projektu a finančním podílem VŠB-TUO.

Při práci s EIZ je nutné respektovat autorský zákon a licenční podmínky producenta, podrobněji viz Využívání EIZ.

Přístup do EIZ je pro oprávněné uživatele na základě IP adresy. Vzdálený přístup je poskytován přes VPN, u některých EIZ je možné využít protokol Shibboleth, podrobněji viz Vzdálený přístup.