Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

 Fond tištěných norem ČSN již není doplňován z důvodu zpřístupnění služby ČSN online jak ve studovnách knihovny, tak z důvodu možnosti vzdáleného přístupu.

V odůvodněných případech výhradně na základě požadavků uživatelů z řad zaměstnanců univerzity lze tištěné verze ČSN zakoupit.

Zahraniční tištěné normy

  • Knihovna zajišťuje nákup tištěných zahraničních norem - jak jednotlivých, tak souborů norem v knižní podobě.
  • Zahraniční normy jsou nakupovány do fondu stejně jako zahraniční knihy, viz Nákup tištěných knih.
  • Tištěné zahraniční normy ve fondu knihovny naleznete v online katalogu:
    • hledejte výraz „normativní a ochranné dokumenty
    • nebo použijte tento odkaz
  • Normy jsou běžně půjčovány mimo knihovnu (kromě norem ISO, z důvodu ochrany autorských práv normy nelze kopírovat ani šířit, zpřístupňujeme pouze k prezenčnímu studiu ve studovnách).

Vyhledávání norem

Kontaktní údaje

Andrea Motáková

Nákup českých norem

Mgr. Marcela Tomášová

Nákup zahraničních norem

Ing. Jana Pohludková

Nákup licence k databázi ČSN online