Nákup tištěných ČSN

  • Fond tištěných norem ČSN již není doplňován z důvodu zpřístupnění služby ČSN online jak ve studovnách knihovny, tak z důvodu možnosti vzdáleného přístupu.

  • V odůvodněných případech výhradně na základě požadavků uživatelů z řad zaměstnanců univerzity lze tištěné verze ČSN zakoupit.

Zahraniční tištěné normy

  • Knihovna zajišťuje nákup tištěných zahraničních norem - jak jednotlivých, tak souborů norem v knižní podobě.
  • Zahraniční normy jsou nakupovány do fondu stejně jako zahraniční knihy, viz Nákup tištěných knih.
  • Tištěné zahraniční normy ve fondu knihovny naleznete v online katalogu:
    • hledejte výraz „normativní a ochranné dokumenty
    • nebo použijte tento odkaz
  • Normy jsou běžně půjčovány mimo knihovnu (kromě norem ISO, z důvodu ochrany autorských práv normy nelze kopírovat ani šířit, zpřístupňujeme pouze k prezenčnímu studiu ve studovnách).

vyhledavani-normy


Kontaktní údaje

Andrea Motákovátelefon 597 324 594, místnost NK 135

Jana Černínová, telefon 597 324 544, místnost UK 135

Nákup licence k databázi ČSN online

Ing. Jana Pohludková, telefon 597 324 599, místnost UK 136