Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jedinečný identifikátor DOI - Crossref

Ústřední knihovna poskytuje informační podporu pro službu Edičního střediska - přidělení jedinečného identifikátoru pro digitální dokumenty - DOI.

VŠB-TUO hradí od roku 2018 členství v PILA - organizaci vydavatelů, kteří pak mohou využívat službu Crossref.

logo-doi.png

Kdo může žádat o identifikátor DOI?

Služba je určena pro pracovníky VŠB-TUO. O přidělení mohou požádat všechna pracoviště VŠB-TUO pro své elektronické publikace, které vydává VŠB-TUO.

Podmínky přidělení prefixu DOI

Jak požádat o DOI?

Technické podmínky pro přidělení DOI

Identifikátor DOI nelze přidělit publikacím, které vydal jiný nakladatel. Publikace VŠB-TUO mají prefix ISBN vydavatele VŠB-TUO, tj. 978-80-248-XXXX-X.

Pokyn k přidělování identifikátoru DOI (TUO_PKP_19_001, verze A)

Pravidla přidělování identifikátoru DOI se řídí řízeným dokumentem - Pokynem k přidělování identifikátoru DOI, viz Pokyny.

Kontrola plagiátů - Crossref / Similarity Check

Díky svému členství v agentuře Crossref, sloužící pro přidělování DOI, může VŠB-TUO využívat službu na kontrolu plagiátů Similarity Check. Jedná se o službu, která pomocí softwaru iThenticate ověřuje původnost kontrolovaných textů oproti neustále rostoucí celosvětové databázi více než 78 miliónů textů (článků, knih, disertací aj. akademického obsahu, miliónů webových stránek).

Službu využívají významní vydavatelé, např. Elsevier. Díky obrovskému zastoupení vydavatelů, kteří u agentury Crossref registrují digitální identifikátor DOI všech svých vydávaných publikací, je kontrola na plagiáty velmi efektivní a zaručuje, že publikovaný text bude originální.

Similarity Check poskytuje report z provedené kontroly, v němž vyjádří procentuální skóre shody s jinými texty a označí konkrétní překryvy s jinými texty.

Služba slouží zaměstnancům a doktorandům VŠB-TUO, a to primárně pro kontrolu vědeckých publikací (obvykle rukopisů vědeckých článků psaných v anglickém jazyce). Neslouží pro kontrolu studentských prací. 

Jednotlivé dokumenty je navíc možné také porovnat až s pěti vybranými nahranými dokumenty, které se nenacházejí ve společné databázi Similarity Check.

logo-similarity-check.png

Kdo může službu využít?

O využití služby na kontrolu plagiátů mohou požádat pouze zaměstnanci univerzity a studenti doktorského studijního programu.

Typy publikací vhodných ke kontrole

Velikosti a typy souborů

Další doporučení

Prohlášení o mlčenlivosti

Pokyn k využívání služby Crossref/Similarity Check (TUO_PKP_19_002, verze B)

Pravidla pro využívání služby na kontrolu plagiátů řídí řízený dokument - Pokyn k využívání služby Crossref/Similarity Check, viz Pokyny.

Návody a užitečné odkazy

Kontaktní údaje

Ing. Irena Holbová

Žádost o přidělení DOI

Mgr. Lucie Valjentová

Žádost o využítí služby Similarity Check

Ing. Kateřina Snídalová

Technická podpora pro přidělení DOI