Jedinečný identifikátor DOI - Crossref

Ústřední knihovna poskytuje informační podporu pro službu Edičního střediska - přidělení jedinečného identifikátoru pro digitální dokumenty - DOI.

VŠB-TUO hradí od roku 2018 členství v PILA - organizaci vydavatelů, kteří pak mohou využívat službu Crossref.

Kdo může žádat o identifikátor DOI?

Služba je určena pro pracovníky VŠB-TUO. O přidělení mohou požádat všechna pracoviště VŠB-TUO pro své elektronické publikace, které vydává VŠB-TUO.

Podmínky přidělení prefixu DOI

VŠB-TUO má přidělen institucionální prefix DOI - 10.31490.

Tento prefix může být využit pro vytvoření identifikátoru DOI:

 • pro publikace vydávané VŠB-TUO, které mají elektronickou podobu a jsou dostupné online,
 • publikace má přidělené ISBN nakladatele VŠB-TUO (978-80-248-XXXX-X) pro elektronickou verzi této publikace, 
 • publikace pro přidělení identifikátoru DOI s univerzitním prefixem 10.31490 je finální verzí textu, určeného k vydání.

Jak požádat o DOI?

O přidělení DOI lze požádat formou žádosti, adresované na pracovníka Edičního střediska, viz kontakt níže.

Pro každou publikaci je potřeba podat samostatnou žádost. Vzor žádosti je přílohou řízeného dokumentu, viz níže.

Je možné požádat o přidělení DOI celé publikaci, jednotlivým kapitolám publikace nebo např. jednotlivým článkům sborníku.

Technické podmínky pro přidělení DOI

Doporučený tvar DOI: 10.31490/97880248XXXXXY - (za prefixem ISBN publikace vydávané VŠB-TUO).

Přidělený identifikátor DOI by měl být součástí publikovaného dokumentu:

 • jako hypertextový odkaz v online destinaci publikace,
 • na stránce s popisnými metadaty publikace,
 • v záhlaví dokumentu, jenž obsahuje plný text.

Žadatel má povinnost zajistit funkčnost URL odkazu, ke kterému je registrován příslušný identifikátor DOI.

Všechny plné texty s přiděleným identifikátorem DOI budou registrovány do databáze Crossref. Tato registrace je podmínkou pro využívání služby na kontrolu plagiátů Crossref/Similarity Check, viz Pokyn k využívání služby Crossref/Similarity Check (TUO_PKP_19_001).

Identifikátor DOI nelze přidělit publikacím, které vydal jiný nakladatel. Publikace VŠB-TUO mají prefix ISBN vydavatele VŠB-TUO, tj. 978-80-248-XXXX-X.

Pokyn k přidělování identifikátoru DOI (TUO_PKP_19_002, verze A)

Pravidla přidělování identifikátoru DOI se řídí řízeným dokumentem - Pokynem k přidělování identifikátoru DOI, viz Pokyny.


Kontrola plagiátů - Crossref/Similarity Check

Díky svému členství v agentuře Crossref, sloužící pro přidělování DOI, může VŠB-TUO využívat službu na kontrolu plagiátů Similarity Check. Jedná se o službu využívající software iThenticate, ověřující původnost kontrolovaných textů oproti celosvětové databázi více než 50 miliónů textů (článků, knih, disertací aj. akademického obsahu, miliónů webových stránek).

Službu využívají významní vydavatelé, např. Elsevier. Díky obrovskému zastoupení vydavatelů, kteří u agentury Crossref registrují digitální identifikátor DOI všech svých vydávaných publikací, je kontrola na plagiáty velmi efektivní a zaručuje, že publikovaný text bude originální.

Similarity Check poskytuje report z provedené kontroly, v němž vyjádří procentuální skóre shody s jinými texty a označí konkrétní potenciální shody a překryvy s jinými texty.

Služba slouží zaměstnancům VŠB-TUO primárně pro kontrolu vědeckých publikací, obvykle rukopisů vědeckých článků psaných v anglickém jazyce.

Jednotlivé dokumenty je navíc možné také porovnat až s pěti vybranými nahranými dokumenty, které se nenacházejí ve společné databázi Similarity Check.

Určeno pro

O využití služby na kontrolu plagiátů mohou požádat pouze zaměstnanci univerzity a studenti doktorského studijního programu.

Typy publikací vhodných ke kontrole

 • vědecké články zasílané do časopisů
 • články ze sborníků
 • kapitoly z knihy
 • knihy

Velikosti a typy souborů

 • Microsoft Word® (DOC and DOCX)
 • Word XML
 • Plain Text (TXT)
 • Adobe PostScript®
 • Portable Document Format (PDF)
 • HTML
 • Corel WordPerfect® (WPD)
 • Rich Text Format (RTF)

Maximální rozsah dokumentu je 400 stran, velikost souboru nesmí přesáhnout 100 MB. Soubory větší velikosti mohou být zkráceny odstraněním netextového obsahu. Šifrované, skryté, systémové soubory,  soubory pouze pro čtení  nebo  soubory chráněné heslem nelze na server iThenticate nahrát vůbec.

Archiv *.zip může obsahovat až 1000 souborů, které celkovou velikostí nesmí přesáhnout 100 MB. Soubory v *.zip by měly být předem zkontrolovány tak, aby bylo zajištěno, že do uploadu nebudou zahrnuty neplatné formáty souborů.

Dokumenty PDF předkládané ke kontrole musí obsahovat skutečný text. Veškeré soubory obsahující pouze obrázky textu budou odmítnuty.

Další doporučená omezení

 • Nadpis sekce a text těla by neměly mít stejný font a velikost písma.
 • Text abstraktu nebo text použité metody by se neměl nacházet uvnitř tabulky.
 • Dokument by měl mít rovnoměrné rozložení řádků.
 • Dokumenty předkládané ke kontrole by neměly být vysokoškolské kvalifikační práce.
 • Text by měl být angličtině.

Prohlášení o mlčenlivosti

Oprávnění uživatelé, kteří mohou využívat službu Similarity Check, se zavazují, že nebudou zpřístupňovat třetím osobám důvěrné a citlivé informace, získané využitím služby Similarity Check. Za důvěrné a citlivé informace jsou považovány všechny údaje vyplývající z kontroly dokumentů.

Pokyn k využívání služby Crossref/Similarity Check (TUO_PKP_19_001)

Pravidla pro využívání služby na kontrolu plagiátů řídí řízený dokument - Pokyn k využívání služby Crossref/Similarity Check, viz Pokyny.


Návody a užitečné odkazy


Kontakní údaje

Žádost o přidělení DOI

Ing. Irena Holbová, Ediční středisko, tel. 597 325 529, místnost JA 422

Žádost o využítí služby Similarity Check

Mgr. Nela Stebnická, tel. 597 324 597, místnost UK 237

Technická podpora pro přidělení DOI a využití služby Similarity Check

Ing. Kateřina Snídalová, tel. 597 324 569, místnost UK 238