Jedinečný identifikátor DOI - Crossref

Ústřední knihovna ve spolupráci s Edičním střediskem připravuje novou službu na přidělení jedinečného identifikátoru pro digitální dokumenty - DOI.

VŠB-TUO hradí od roku 2018 členství v PILA - organizaci vydavatelů, kteří pak mohou využívat službu Crossref.

Ústřední knihovna připravuje podmínky a pravidla pro přidělování DOI publikacím vydávaným na VŠB-TUO.

Upozornění

Podrobnější informace budou postupně doplněny.


Kontrola plagiátů - Crossref/Similarity Check

Díky svému členství v agentuře Crossref, sloužící pro přidělování DOI, může VŠB-TUO využívat službu na kontrolu na plagiáty Similarity Check. Jedná se o službu využívající software iThenticate, ověřující původnost kontrolovaných textů oproti celosvětové databázi více než 50 miliónů textů (článků, knih, disertací aj. akademického obsahu, miliónů webových stránek).

Službu využívají významní vydavatelé, např. Elsevier. Díky obrovskému zastoupení vydavatelů, kteří u agentury Crossref registrují digitální identifikátor DOI všech svých vydávaných publikací, je kontrola na plagiáty velmi efektivní a zaručuje, že publikovaný text bude originální.

Similarity Check poskytuje report z provedené kontroly, v němž vyjádří procentuální skóre shody s jinými texty a označí konkrétní potenciální shody a překryvy s jinými texty.

Služba slouží zaměstnancům VŠB-TUO primárně pro kontrolu vědeckých publikací, obvykle rukopisů vědeckých článků psaných v anglickém jazyce.

Určeno pro

O využití služby na kontrolu plagiátů mohou požádat pouze zaměstnanci univerzity.

Typy publikací vhodných ke kontrole

 • vědecké články zasílané do časopisů
 • články ze sborníků
 • kapitoly z knihy
 • knihy

Velikosti a typy souborů

 • Microsoft Word® (DOC and DOCX)
 • Word XML
 • Plain Text (TXT)
 • Adobe PostScript®
 • Portable Document Format (PDF)
 • HTML
 • Corel WordPerfect® (WPD)
 • Rich Text Format (RTF)

Dokument nesmí překročit velikostí 400 stran, velikost souboru nesmí přesáhnout 40 MB. Soubory větší velikosti mohou být zkráceny odstraněním netextového obsahu. Šifrované, skryté, systémové soubory,  soubory pouze pro čtení  nebo  soubory chráněné heslem nelze na server iThenticate nahrát vůbec.

Archiv *.zip může obsahovat až 1000 souborů, které celkovou velikostí nesmí přesáhnout 100 MB. Soubory v *.zip by měly být předem zkontrolovány tak, aby bylo zajištěno, že do uploadu nebudou zahrnuty neplatné formáty souborů.

Dokumenty PDF předkládané ke kontrole musí obsahovat skutečný text. Veškeré soubory obsahující pouze obrázky textu budou odmítnuty.

Další doporučená omezení

 • Nadpis sekce a text těla by neměly mít stejný font a velikost písma.
 • Text abstraktu nebo text použité metody by se neměl nacházet uvnitř tabulky.
 • Dokument by měl mít rovnoměrné rozložení řádků.
 • Dokumenty předkládané ke kontrole by neměly být vysokoškolské kvalifikační práce.
 • Text by měl být angličtině.

Prohlášení o mlčenlivosti

Oprávnění uživatelé, kteří mohou využívat službu Similarity Check, se zavazují, že nebudou zpřístupňovat třetím osobám důvěrné a citlivé informace, získané využitím služby Similarity Check. Za důvěrné a citlivé informace jsou považovány všechny údaje vyplývající z kontroly dokumentů.

Upozornění

Podrobnější informace budou postupně doplněny.


Návody a užitečné odkazy


Kontakní údaje

Žádost o přidělení DOI a využítí služby Similarity Check

Mgr. Pavla Rygelová, telefon 597 325 171, místnost NK 235

Technická podpora pro přidělení DOI a využití služby Similarity Check

Ing. Kateřina Snídalová, telefon 597 324 569, místnost NK 238