Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Licence Creative Commons pomáhají legálním způsobem sdílet díla kreativní činnosti s cílem využít plně potenciál internetu. 

Celosvětová komunita CC poskytuje volný, jednoduchý nástroj - licence CC, které dovolují veřejnosti jednoduše a standardizovanou cestou sdílet a využívat autorská díla za podmínek, které si autor sám zvolí.

Licence Creative Commons fungují v rámci tradičního nastavení "všechna práva vyhrazena", které jinak automaticky autorské právo zajišťuje.

Díky využívání licencí CC roste mohutně digitální obsah, který může být kopírován, šířen, upravován a pozměňován při zachování všech náležitostí autorského práva.

CC-BY Uveďte původ

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní.

Tato licence opravňuje ostatní k šíření, upravování, vylepšování a vytváření dalších děl na základě tohoto díla, a to i komerčně, pod podmínkou, že uvedou autora původního díla. Tato licence je nejvíce benevolentní a je doporučená pro maximální sdílení a využívání licencovaných materiálů.

CC BY-SA Uveďte původ-Zachovejte licenci

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Tato licence umožňuje ostatním upravovat, vylepšovat a vytvářet odvozená díla na základě tohoto díla, a to i pro komerční účely, za předpokladu, že uvedou autora původního díla a nově vzniklá díla budou vystavena za stejných podmínek - pod stejnou licencí. Tato licence je často přirovnávána ke copyleftovým licencím a softwarovým open source licencím. Všechna díla odvozená z Vašeho díla budou vystavena pod stejnou licencí, tedy všechna také umožní komerční využití. Tato licence je používaná Wikipedií a je doporučená pro díla, která užívají obsah Wikipedie a podobně licencovaných projektů.

CC BY-ND Uveďte původ-Nezpracovávejte

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní.

Tato licence opravňuje ke komerčnímu i nekomerčnímu šíření díla, tak dlouho, dokud je dílo šířeno v nezměněné, neupravené podobě a jako celek, a zároveň je uveden jeho autor.

CC BY-NC Uveďte původ-Neužívejte komerčně

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní.

Tato licence umožňuje ostatním nekomerčně upravovat, vylepšovat a vytvářet odvozená díla na základě tohoto díla, a přestože tato nově vzniklá díla musí být také nekomerční a musí u nich být uveden původní autor, nemusí být vystaveny za stejných podmínek - pod stejnou licencí.

CC BY-NC-SA Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Tato licence umožňuje ostatním nekomerčně upravovat, vylepšovat a vytvářet odvozená díla na základě tohoto díla, pod podmínkou, že uvedou autora původního díla a tato nově vzniklá díla budou vystavena za stejných podmínek - pod stejnou licencí.

CC BY-NC-ND Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní.

Tato licence je ze všech šesti hlavních CC licencí nejpřísnější - nejvíce omezující. Umožňuje ostatním pouze stahovat Vaše díla a sdílet je s ostatními za podmínky, že Vás uvedenou jako autora, nesmějí však dílo nijak upravovat, ani ho užívat komerčně.

Generátor licencí Creative Commons

Pro svá díla mohou autoři rychle vytvořit patřičnou licenci CC pomocí webové aplikace.
Otevřít generátor licencí CC

Autorské právo a licence CC

Autoři vědeckých článků by se měli orientovat v otázkách autorských práv a měli by si být vědomi, jak s jejich autorskými právy může nakládat vydavatel.

U tradičních vydavatelů autoři zpravidla přenechávají svá majetková práva, tedy práva, jak může vydavatel jejich publikaci užít. V angloamerickém prostředí se toto přenechání práv označuje jako tzv. copyright transfer agreement.

S hnutím open access a možnostmi informačních a komunikačních technologií si autoři chtějí svá majetková práva lépe ochránit, či lépe je využívat. K tomu slouží dodatky smluv s vydavateli, tzv. author addendum.

Při publikování v otevřených časopisech nebo v hybridních časopisech, kde autoři hradí publikační poplatek, bývá autorskoprávní ujednání mezi autory a vydavateli řešeno licencemi Creative Commons.

Použitím licence CC BY (česky „Uveďte autora 4.0 Mezinárodní“) si autoři ponechávají vlastnictví autorských práv pro obsah svých děl, ale kdokoliv si je může stáhnout, opětovně použít, tisknout, upravovat, šířit a/nebo kopírovat, pokud cituje původní autory a zdroj. Není k tomu nutné žádné povolení od autorů nebo vydavatelů.

Užitečné informační zdroje

Kontaktní údaje

  Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D.
   +420 596 991 278
   místnost UK 238