Nejčastěji hledané služby

Aktuality

Přístup vědců ke správě výzkumných dat na VŠB-TUO: výsledky průzkumu

V repozitáři DSpace VŠB-TUO byla zveřejněna zpráva z dotazníkového šetření Přístup vědců ke správě výzkumných dat na VŠB-TUO.

Online semináře IEEE Xplore

Pozvánka na semináře pro zájemce o vyhledávání literatury v databázi IEEE Xplore a publikování článků u IEEE.

Změna provozní doby knihovny a studovny na EKF

Upozorňujeme na změnu v provozní době knihovny a studovny EKF v období od 1. listopadu do 22. prosince 2021.

Kurz Kdybych před šesti lety věděl, co vím teď...

Nejen pro nastupující studenty doktorského studia vytvořil Ing. L. Tomaszek (doktorand FEI) sérii přednášek, během kterých chce předat svým kolegům zkušenosti získané během studia.