Nejčastěji hledané služby

Aktuality

Pracovnice/pracovník Oddělení knihovních služeb (Ústřední knihovna VŠB-TUO)

Ústřední knihovna VŠB - Technické univerzity Ostrava přijme pracovnici/pracovníka do Oddělení knihovních služeb (pracoviště studovna Poruba).

České e-knihy v online knihovně BOOKPORT kolekce BUSINESS

Ústřední knihovna pilotně zpřístupnila od 1. 4. 2019 pro uživatele z Ekonomické fakulty moderní online knihovnu BOOKPORT - kolekci BUSINESS.

"OD KRESBY K ODLITKU"

Studenti uměleckého slévárenství Fakulty materiálově-technologické, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava představují své práce v prostorách knihovny