Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studium

tkacikova.jpg

Odborná praxe

 • 1984–2018: Ústřední knihovna (ÚK) Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava (VŠB–TUO), od roku 1990 do 31. 8. 2016 ředitelka ÚK VŠB–TUO
 • 1977–1984: Knihovna města Ostravy

Projekty

Projekty 7. RP (FP7) a v programu Horizont 2020

 • Evropské projekty OpenAIRE, OpenAIREplus, OpenAIRE2020 a Horizont 2020, informace o projektech a povinnostech otevřeného přístupu v programu Horizont 2020
 • PASTEUR4OA , Key Nodes
 • 2015–2018: OpenAIRE2020
 • 2011–2014: OpenAIREplus, 2nd Generation of Open Access Infrastructure for Research in Europe; Grant agreement number: 283595; informace o projektu na cordis.europa.eu
 • 2009–2012: OpenAIREOpen Access Infrastructure for Research in Europe; účast v projektu FP7 č. RI-246686; ÚK VŠB-TUO jako NOAD (National Open Access Desk) pro Českou republiku; vědecký koordinátor projektu: Dr. Norbert Lossau, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (Goettingen State and University Library, Germany)

Projekt OpenAIRE logo

Projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

 • 2008/2495: Systém pro tvorbu a správu bibliografií a jejich sdílení
 • 2007/1700: Akvizice, zpřístupnění a propagace elektronických informačních zdrojů
 • 2006/3303: Zajištění technologických předpokladů pro provoz archivu elektronických tisků
 • 2005/3170: Systém pro podporu revize knihovního fondu
 • 2004/0247: Zpracování a zpřístupňování informací o speciálních fondech ÚK VŠB-TUO
 • 2003/1704: WWW zpřístupnění diplomových, disertačních a habilitačních prací univerzity
 • 2002/0541: Systém pro objednávky a dodávání dokumentů uživatelům
 • 2001/0241: Informační příprava uživatelů v prostředí Internetu
 • 2000/0663: Digitalizace starých tisků z fondu Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava
 • 1999/1771: Technické předpoklady pro budování a správu WWW serveru ÚK VŠB-TUO
 • 1998/0316: Vytvoření technických předpokladů pro výuku uživatelů pro práci s informačními zdroji
 • 1997/0699: Elektronizace vybrané části fondu Ústřední knihovny Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava
 • 1996/0881: Rozšíření elektronických služeb Ústřední knihovny Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava
 • 1995/0147: Informační centrum Ústřední knihovny Vysoké školy báňské v Ostravě
 • 1994/0415: Komplexní automatizace Ústřední knihovny VŠB – technické a programové zabezpečení

Další projekty

 • Projekt OP VaVpI: Informační infrastruktura výzkumu pro techniku - INFO4TECH, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0226
 • Projekt v rámci programu MŠMT LI Informační zdroje pro výzkum a vývoj číslo LI002016 (spoluřešitel): Zajištění základních dokumentografických bází dat pro technické obory (řešitel PhDr. Barbora Ramajzlová, ČVUT Praha, 2000–2003).
 • Projekt v rámci programu MŠMT INFRA II (spoluřešitel): LB98227 – Zpřístupnění distribuovaných elektronických informací v rámci Intranetu a Internetu v oblasti zemědělských a technických věd (hlavní řešitel: Mgr. Věra Kroftová, Výzkumný ústav zemědělský, Kroměříž, 1998–2000).
 • Projekt v rámci programu MŠMT INFRA (spoluřešitel): Zabezpečení infrastruktury pro automatizaci Ústřední knihovny VŠB–TU Ostrava (hlavní řešitel: Ing. Přemysl Tichý, ředitel CVT VŠB-TUO, 1995–1996).

Další aktivity