Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studium

pavla-rygelova.jpg

Odborná praxe

2002–2022: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ústřední knihovna

 • od roku 2011 zástupkyně ředitelky
 • od 1. 9. 2016 do 31. 3. 2022 ředitelka knihovny

Pracovní zkušenosti

 • katalogizace neperiodických publikací a norem
 • systémový knihovník
  • správa knihovního systému, webového katalogu, discovery service, institucionálního repozitáře, systému pro vykazování publikací
  • správa blogu
 • spolupráce na projektech knihovny
  • vedoucí odborného týmu projektu Info4tech (OpVaVpI) v letech 2012-2019
  • podíl na řešení projektu OpenAIRE v letech 2010-2017
 • propagace open access

Odborné aktivity

 • Členka výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ) od února 2016 do 31. 12. 2020.
 • Vedoucí neformální Iniciativy otevřeného přístupu AKVŠ od roku 2010 do 31. 1. 2021
 • Organizace setkání českých uživatelů systému DSpace (2008-2012) a semináře Otevřené repozitáře od roku 2013
 • Aktivní účast na konferenci Bibliotheca academica (2006, 2008-2012, 2015, 2017)
 • Účast na zahraničních konferencích Open Repositories (2008-2010, 2012), LIBER 2010, OAI7 2011, workshopy OpenAIRE 2013, Berlin OA Conference 2013, 10th Conference on Open Access Scholarly Publishing 2018
 • Externí oponent projektů FRVŠ, tematický okruh E, Vysokoškolské knihovny (2009-2012)

Publikační činnost (výběrově)

 • Dědičová, Petra, Pavla Rygelová, Jiří Marek a Jan Skůpa (eds.) 2016. Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě. Brno: Vutium, 2016. ISBN 978-80-214-5282-4.
 • Rygelová, Pavla. 2016. Otevřený časopis: prostředky a nástroje pro udržení a zvyšování kvality vědeckého časopisu. Ostrava. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/111292

2015

2014

 • Rygelová, Pavla. 2014. Zpráva z Berlin Open Access Conference 2013 : 10. výročí Berlínské deklarace. Ikaros [online]. 18(2)[cit. 2016-04-29]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14197

2013

2012

 • Rygelová, Pavla. 2012. Open Access Week 2011 in the Czech Republic (Report). LIBER Quarterly. 21(3-4), 475–481. ISSN 2213-056X. Dostupný z: http://doi.org/10.18352/lq.8037

2009

Prezentace a jiné příspěvky

Záznamy v repozitáři DSpace VŠB-TUO