Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 24. 4. 2024!

Praktické otázky licencování

 24. 4. 2024, 10:00 - 12:00
 Online
Pozvánka na online přednášku

středa | 24. 4. 2024 | 10:00-12:00 | registrace >>

Anotace: 

V rámci této přednášky se budeme věnovat problematice licencí. Zaměříme se nejen na pojem licence k právům duševního vlastnictví jako takový, ale rozebereme i specifická témata, jako jsou veřejné licence (např. Creative Commons), open-source licence na softwarové komponenty (např. GNU GPL, MIT, BSD a další) a licencování databází. Dále se budeme bavit o tom, jak k licencování přistupovat prakticky, tedy jakou licenci zvolit a naopak kterým se v určitých situacích raději vyhnout, a to jak z pohledu poskytovatele licence (tedy když chceme umožnit užití našeho díla určitých podmínek), tak z pohledu nabyvatele (tedy pokud potřebujeme využít cizí autorské dílo).

Přínos pro účastníky: 

  • Základní pochopení pojmu licence: Účastníci získají jasný přehled o tom, co znamená licence k právům duševního vlastnictví.
  • Rozbor veřejných licencí: Pochopení konceptu veřejných licencí, zejména Creative Commons, což umožní účastníkům lépe porozumět možnostem sdílení a využívání obsahu.
  • Praktický pohled na open-source licence: Představení známých open-source licencí (GNU GPL, MIT, BSD) poskytne účastníkům vhled do právních aspektů softwarového licencování.
  • Licencování databází: Seznámení s problematikou licencování databází, což je klíčové pro ty, kteří pracují s daty a potřebují porozumět právním aspektům jejich využívání.
  • Praktický přístup k licencování: Vhled do praktických aspektů licencování, včetně výběru správné licence v závislosti na konkrétní situaci.
  • Rozlišení pohledů poskytovatele a nabyvatele licence: Porozumění rozdílům v pohledu poskytovatele licence, který chce omezit nebo umožnit užití svého díla, a nabyvatele, který potřebuje využít cizí autorské dílo.
  • Rady pro rozhodování v konkrétních situacích: Poskytnutí praktických rad pro situace, kdy je vhodné zvolit určitou licenci a naopak, kdy je lepší se jí vyhnout.

Jazyk: čeština

Předpoklady: 

Zájem o problematiku duševního vlastnictví a otázek spojených s licencováním, open-source software, pořizováním a publikováním databází, veřejnými i proprietárními licencemi.

Lektor: Mgr. Martin Loučka

Vloženo: 14. 3. 2024
Kategorie:  Chystané akce
Útvar: 9830 - Ústřední knihovna
Zpět